Saturday, June 22, 2024
Home Đầu tư & Kinh Doanh Thị Trường TRON khởi chạy TronLink Browser Extension để kết nối các trang web...

TRON khởi chạy TronLink Browser Extension để kết nối các trang web với Blockchain

0
3
Tronlink giao diện giao dịch trên mạng lưới Blockchain

TRON (TRX), một cơ sở hạ tầng blockchain cho một mạng phi tập trung, đã công bố trong tuần này rằng nó sẽ khởi chạy TronLink, một phần mở rộng trình duyệt kết nối người dùng và các trang web với blockchain TRON, vào ngày 31 tháng 7.

Theo thông báo, TronLink sẽ đơn giản hóa việc truy cập vào blockchain TRON bằng cách kết nối nội dung của một trang web với một nền tảng an toàn để gửi, nhận và ký các giao dịch. Với TronLink, các nhà phát triển sẽ có thể tận dụng API để xây dựng các ứng dụng, trò chơi và các trang web duy nhất được thúc đẩy bởi các giao dịch trên mạng TRON.

TronLink cung cấp việc sử dụng tương tự với Mạng Tron như MetaMask thực hiện với Mạng Ethereum. Các nhà phát triển sẽ có thể tạo và tương tác với DApp trong trình duyệt mở ra một lĩnh vực hoàn toàn mới mà Tron chưa bao giờ thấy trước đây.

Phần mở rộng được thiết kế để chạy trong một môi trường sandboxed và sử dụng một hệ thống mã hóa để bảo mật ví người dùng. Với TronLink, người dùng có thể chọn nhập tài khoản hiện có hoặc tạo thêm tài khoản. TronLink sẽ khởi chạy trên Cửa hàng Google Chrome trực tuyến vào ngày 31 tháng 7.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here