Lệnh Giới Hạn Là Gì?

0
1

Tóm lược

Lệnh giới hạn được kích hoạt trên sổ lệnh khi thị trường đạt tới một mức giá giới hạn cụ thể. Giá giới hạn do bạn quyết định. Khi bạn đặt lệnh giới hạn, giao dịch sẽ chỉ được thực hiện nếu giá thị trường đạt đến giá giới hạn của bạn (hoặc tốt hơn). Do đó, bạn có thể sử dụng lệnh giới hạn để mua với giá thấp hơn hoặc bán với giá cao hơn giá thị trường hiện tại.

Không giống như các lệnh thị trường (market order) – tức các lệnh được thực thi ngay lập tức theo giá thị trường hiện tại, các lệnh giới hạn sẽ được đặt trên sổ lệnh và sẽ không được thực hiện ngay lập tức. Trong hầu hết các trường hợp, các lệnh giới hạn thường mang đến phí thấp hơn vì bạn giao dịch với tư cách là người tạo (maker) thay vì người mua (taker).

Giới thiệu 

Bạn có cảm thấy khó khăn khi quyết định sử dụng loại lệnh nào khi mua bitcoin (BTC) hoặc ether (ETH) không? Các loại lệnh khác nhau có thể ảnh hưởng đến giao dịch của bạn theo những cách khác nhau, vì vậy điều quan trọng là phải hiểu sự khác biệt giữa chúng trước khi bạn đặt lệnh. Nếu bạn cần kiểm soát nhiều hơn với các giao dịch của mình, bạn có thể xem xét sử dụng các lệnh giới hạn để giới hạn giá mua hoặc giá bán một đồng tiền mã hóa. 

cta

Lệnh Giới hạn (Limit order) là gì?

Lệnh giới hạn là lệnh giao dịch với giá mua hoặc giá bán cụ thể. Để đặt lệnh giới hạn, bạn cần đặt giá tối đa hoặc tối thiểu mà bạn sẵn sàng mua hoặc bán tài sản. Lệnh của bạn sau đó sẽ được đặt trên sổ lệnh và chỉ được thực hiện nếu giá thị trường đạt đến giá giới hạn (hoặc giá tốt hơn). 

Không giống như lệnh thị trường, nơi các giao dịch được thực hiện ngay lập tức ở mức giá hiện tại, lệnh giới hạn cho phép bạn kiểm soát giá thực hiện nhiều hơn. Vì các lệnh giới hạn được tự động hóa, bạn không phải theo dõi thị trường 24/7 hoặc lo lắng về việc bỏ lỡ cơ hội mua hoặc bán khi bạn đang ngủ. 

Tuy nhiên, không có gì đảm bảo rằng lệnh giới hạn của bạn sẽ được thực hiện. Nếu giá thị trường không bao giờ đạt đến giá giới hạn, giao dịch của bạn sẽ vẫn ở trạng thái chưa được thực hiện trên sổ lệnh. Thông thường, một lệnh giới hạn có thể được đặt trong tối đa trong vài tháng, điều này phụ thuộc vào sàn giao dịch tiền mã hóa bạn đang sử dụng.

Lệnh giới hạn hoạt động như thế nào?

Khi một lệnh giới hạn được gửi đi, nó sẽ được đưa vào sổ lệnh ngay lập tức. Nhưng lệnh sẽ không được lấp đầy, trừ khi giá tiền mã hóa chạm đến giá giới hạn được chỉ định (hoặc có giá tốt hơn). Ví dụ: bạn muốn bán 10 BNB với giá 600 USD và giá hiện tại là 500 USD. Bạn có thể đặt lệnh giới hạn bán BNB là 600 USD. Khi giá BNB đạt được giá mục tiêu hoặc cao hơn, lệnh của bạn sẽ được thực hiện tùy thuộc vào tính thanh khoản của thị trường. Nếu có các lệnh bán BNB khác được đặt trước lệnh của bạn, hệ thống sẽ thực hiện các lệnh đó trước. Lệnh giới hạn của bạn sẽ được thực hiện sau đó với số thanh khoản còn lại.

Trừ khi bạn theo dõi thị trường chặt chẽ, nếu không, bạn có thể mua hoặc bán ở một mức giá thấp hơn mong muốn do sự biến động của thị trường. Ví dụ: giá thị trường hiện tại của BNB là 500 USD và bạn đã đặt lệnh giới hạn bán 10 BNB với giá 600 USD. Sau một tuần, giá BNB đã tăng lên 700 USD. Vì giá thị trường đã vượt qua mức giá giới hạn mà bạn đã đặt, lệnh của bạn đã được thực hiện ở mức 600 USD. Trong trường hợp này, lợi nhuận của bạn cũng bị giới hạn bởi giá mục tiêu mà bạn đã đặt một tuần trước. Do đó, bạn nên thường xuyên xem xét các lệnh giới hạn đang mở của mình để bắt kịp với các điều kiện thị trường luôn thay đổi.

So sánh Lệnh cắt lỗ và Lệnh giới hạn

nhiều loại lệnh khác nhau mà bạn có thể sử dụng để giao dịch tiền mã hóa, chẳng hạn như lệnh giới hạn, lệnh cắt lỗ và lệnh giới hạn dừng.

Lệnh cắt lỗ (stop-loss order) là một lệnh thị trường, được kích hoạt khi thị trường đạt đến giá dừng của bạn. Đó là lệnh mua hoặc bán một đồng tiền mã hóa theo giá thị trường khi giá đồng tiền này chạm mức giá dừng mà bạn đã đặt.

Khi được kích hoạt, lệnh cắt lỗ sẽ được chuyển thành lệnh thị trường và được thực hiện ở mức giá thị trường hiện tại. Nếu không đạt được giá dừng, lệnh của bạn sẽ không được thực hiện. Lệnh dừng bán có thể được sử dụng để giảm thiểu thiệt hại tiềm ẩn trong trường hợp thị trường di chuyển ngược lại vị thế của bạn. Chúng cũng có thể được sử dụng như một lệnh “chốt lời” để thoát khỏi một vị thế và để bảo vệ lợi nhuận chưa được thực hiện. Lệnh dừng mua cũng có thể được sử dụng để vào thị trường với giá thấp hơn.

Sự khác biệt giữa lệnh giới hạn và lệnh cắt lỗ là lệnh đầu tiên sẽ được thực hiện ở mức giá giới hạn mà bạn đã đặt (hoặc giá tốt hơn), trong khi lệnh còn lại sẽ được thực hiện (dưới dạng lệnh thị trường) ở giá thị trường hiện tại. Xin lưu ý, nếu giá thị trường thay đổi quá nhanh, lệnh bạn đặt có thể được thực hiện với mức giá khác đáng kể so với giá kích hoạt ban đầu.

So sánh Lệnh giới hạn dừng và Lệnh giới hạn

Lệnh giới hạn dừng (stop-limit order) kết hợp các tính năng của lệnh dừng và lệnh giới hạn. Khi đạt đến giá dừng, lệnh này sẽ tự động kích hoạt một lệnh giới hạn. Khi bạn đặt lệnh giới hạn, giao dịch sẽ chỉ được thực hiện nếu giá thị trường đạt đến giá giới hạn của bạn (hoặc tốt hơn). Nếu bạn không có thời gian để theo dõi danh mục đầu tư của mình một cách chặt chẽ, bạn có thể cân nhắc sử dụng các lệnh giới hạn dừng để hạn chế tổn thất mà bạn có thể phải chịu khi giao dịch.

Khi đặt một lệnh giới hạn dừng, bạn phải xác định hai mức giá: giá dừng (stop price) và giá giới hạn (limit price). Sự khác biệt giữa lệnh giới hạn dừng và lệnh giới hạn là lệnh đầu tiên sẽ chỉ đặt lệnh giới hạn nếu đạt đến giá dừng, trong khi lệnh còn lại sẽ được đặt ngay lập tức trên sổ lệnh.

Ví dụ: nếu BNB đang giao dịch ở mức 600 USD và bạn đặt lệnh giới hạn dừng bán với giá dừng là 590 USD. Điều này có nghĩa là nếu BNB giảm xuống còn 590 USD, hệ thống sẽ tự động thiết lập một lệnh giới hạn bán với giá giới hạn mà bạn đã chỉ định (ví dụ: 585 USD). Tuy nhiên, không có gì đảm bảo rằng lệnh giới hạn của bạn sẽ được thực hiện. Nếu thị trường thay đổi quá nhanh, có khả năng lệnh của bạn vẫn chưa được thực hiện.

So sánh Lệnh dừng giới hạn và Lệnh cắt lỗ

Cả hai lệnh dừng giới hạn và cắt lỗ đều được kích hoạt dựa trên giá dừng của bạn. Tuy nhiên, với lệnh giới hạn dừng, sau khi được kích hoạt, nó sẽ tạo ra một lệnh giới hạn, trong khi lệnh cắt lỗ sẽ tạo ra một lệnh thị trường.

Khi nào nên sử dụng lệnh giới hạn?

Bạn có thể sử dụng lệnh giới hạn khi:

  • Bạn muốn mua hoặc bán ở một mức giá cụ thể, khác với giá thị trường;

  • Bạn không cần mua hoặc bán ngay lập tức;

  • Bạn muốn khóa các khoản lợi nhuận chưa thực hiện hoặc giảm thiểu các khoản lỗ tiềm ẩn;

  • Bạn muốn chia lệnh của mình thành các lệnh có giới hạn nhỏ hơn để đạt được trung bình giá (DCA).

Hãy nhớ rằng ngay cả khi đã đạt đến mức giá giới hạn, lệnh của bạn có thể không phải lúc nào cũng được lấp đầy. Tất cả phụ thuộc vào điều kiện thị trường và tính thanh khoản tổng thể. Trong một số trường hợp, lệnh giới hạn của bạn có thể chỉ được lấp đầy một phần.

Làm cách nào để đặt lệnh giới hạn trên Binance?

Giả sử bạn muốn mua BNB với giá thấp hơn giá hiện tại trên thị trường. Bạn có thể đặt một lệnh giới hạn mua và chỉ định mức giá tối đa mà bạn sẵn sàng trả.

1. Đăng nhập vào tài khoản Binance của bạn và chuyển đến [Trade] trên thanh điều hướng trên cùng. Chọn chế độ xem giao dịch [Classic] hoặc [Advanced]. Trong ví dụ này, chúng ta sẽ sử dụng [Classic].

2. Điều hướng đến thanh tìm kiếm ở bên phải màn hình của bạn và nhập “BNB”. Hay cụ thể là cặp bạn muốn giao dịch. Chúng ta sẽ chọn [ BNB/BUSD].

3. Cuộn xuống hộp [Spot] và chọn [Limit]. Sau đó, đặt giá và số lượng bạn muốn mua. Bạn cũng có thể đặt số tiền mua bằng cách nhấp vào các nút phần trăm. Qua đó, bạn có thể dễ dàng đặt lệnh bán giới hạn cho 25%, 50%, 75% hoặc 100% số dư của mình. Nhấp vào [Buy BNB] để xác nhận.

4. Bạn sẽ thấy cửa sổ bật lên xác nhận ở bên phải màn hình và lệnh giới hạn của bạn sẽ được đặt trên sổ lệnh. 

Để quản lý các lệnh đang mở của mình, hãy cuộn xuống [Open Orders]. Lệnh giới hạn sẽ chỉ được thực hiện nếu giá thị trường đạt đến giá giới hạn của bạn. Nếu giá thị trường không đạt đến giá bạn đã đặt, lệnh giới hạn vẫn được mở.

Tổng kết

Lệnh giới hạn là một công cụ giao dịch tuyệt vời nếu bạn muốn mua hoặc bán một đồng tiền mã hóa ở một mức giá xác định trước. Bạn có thể sử dụng nó để tối đa hóa lợi nhuận hoặc hạn chế khả năng thua lỗ. Nhưng trước khi chọn dùng lệnh gì, bạn nên hiểu các tùy chọn khác nhau và đánh giá chúng có vai trò như thế nào với danh mục đầu tư và chiến lược giao dịch tổng thể của bạn. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về các loại lệnh khác nhau, hãy đọc thêm bài viết Tìm hiểu về các loại lệnh giao dịch của chúng tôi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here