Monday, July 15, 2024
Home Đầu tư & Kinh Doanh Giới Thiệu Về Hyperledger

Giới Thiệu Về Hyperledger

0
17

Hyperledger là một dự án của các chuỗi blockchain nguồn mở và các công cụ liên quan, bên cạnh các nền tảng như Bitcoin, Ethereum, EOS, vô cùng đa dạng thì Hyperledger có một nền tảng với một cách thức khác hẳn như việc không cần có một đồng tiền điện tử của riêng nó để duy trì hoạt động.

Hyperledger Là Gì?

Hyperledger là một mã nguồn mở của nền tảng blockchain, sở hữu bởi Linux Foundation. Với Hyperledger, Linux Foundation nhằm mục đích tạo ra môi trường để các nhà phát triển phần mềm phối hợp để xây dựng các framework blockchain. Hyperledger được hợp tác bởi rất nhiều hãng công nghệ lớn, nổi bật nhất là IBM. Khác với các platform blockchain như Bitcoin, Ethereum, Hyperledger không có cryptocurrency riêng và cũng không có ý định phát triển cryptocurrency. Hyperledger là một sự hợp tác toàn cầu của các nhà lãnh đạo trong ngân hàng, tài chính, IoT, sản xuất, chuỗi cung ứng và công nghệ. Nhằm tạo ra các khung Blockchain sổ kế toán mở với tiêu chuẩn hóa và các cơ sở mã hóa để tạo ra kết quả kinh doanh hữu hình. Linux Foundation: là một tổ chức phi lợi nhuận cho phép đổi mới hàng loạt thông qua mã nguồn mở, lưu trữ Hyperledger. Linux Foundation cũng cho phép cộng đồng các nhà phát triển trên toàn thế giới làm việc cùng nhau và chia sẻ ý tưởng, cơ sở hạ tầng và mã code trên mạng lưới Blockchain.

Mục Tiêu Của Hyperledger

Thúc đẩy sự hợp tác giữa các ngành công nghiệp bằng cách phát triển các Blockchain và sổ các phân tán:

  • Tạo ra một framework mã nguồn mở, sổ cái phân tán để hỗ trợ các giao dịch kinh doanh cung cấp cơ sở hạ tầng trung lập, cởi mở được hỗ trợ bởi cộng đồng “Công nghệ Giáo dục công chúng” về cơ hội thị trường cho công nghệ Blockchain, xây dựng cộng đồng công nghệ để phát triển Blockchain và  sử dụng các POC (Proof of Concept – Bằng chứng về khái niệm) về blockchain.
  • Sawtooth: Một platform Blockchain do Intel phát triển, sử dụng thuật toán đồng thuận Proof of Elapsed Time (PoeT).
  • Iroha: Dự án được xây dựng với Hitachi, NTT Data, sử dụng thuật toán đồng thuận Byzantine Fault Tolenrant.
  • Fabric: Được phát triển bởi IBM, một nền tảng cho phép các thành phần như thuật toán đồng thuận, dịch vụ thành viên có thể dễ dàng tham gia và xác nhận, tạm hiểu là có thể thay thế các thuật toán đồng thuận.
  • Hyperledger Fabric sử dụng công nghệ container để lưu trữ các hợp đồng thông minh được gọi là “chaincode” bao gồm logic ứng dụng của hệ thống.

Cách Hyperledger Hoạt Động

Các bên liên kết trực tiếp với nhau và chỉ có sổ cái của riêng họ được cập nhật về thỏa thuận giao dịch. Các bên giúp thực hiện giao dịch chỉ được biết một lượng thông tin đủ để họ cần để chuyển tiếp và cho phép giao dịch trên mạng.

Cách thức Hyperledger hoạt động

Sau khi đã được xác thực, hai peer sẽ được kết nối và kết quả được trả về. Trong thỏa thuận hai bên này, cả hai kết quả trả về phải giống nhau để giao dịch có thể được xác nhận. Trong các giao dịch khác với nhiều bên, nhiều quy tắc hơn có thể được áp dụng.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here