Giải Thích Về Các Đường Xu Hướng

0
1

Đường xu hướng là gì?

Trong thị trường tài chính, đường xu hướng là các đường chéo được vẽ trên biểu đồ. Chúng kết nối các điểm dữ liệu cụ thể, giúp các nhà đồ thị học và người giao dịch dễ dàng hình dung các biến động giá cả và xác định xu hướng thị trường. 

Đường xu hướng được coi là một trong những công cụ cơ bản nhất trong phân tích kỹ thuật (TA). Đường xu hướng được sử dụng rộng rãi trong thị trường chứng khoán, tiền pháp định, các công cụ phái sinh và tiền mã hóa. 
Về cơ bản, các đường xu hướng hoạt động như các mức giá hỗ trợ và các mức giá cầm cự nhưng được thể hiện bằng các đường chéo thay vì các đường kẻ ngang. Như vậy, chúng có thể có xu hướng đi lên hoặc đi xuống. Nói chung, độ dốc của đường càng lớn, xu hướng càng mạnh.

Chúng ta có thể chia các đường xu hướng thành hai loại cơ bản: đi lên (đường xu hướng tăng) và đi xuống (đường xu hướng giảm). Đường xu hướng tăng được vẽ từ điểm có vị thế thấp hơn đến điểm có vị thế cao hơn trên biểu đồ. Nó kết nối hai hoặc nhiều điểm đáy, như được minh họa trong hình ảnh dưới đây.

Ngược lại, đường xu hướng giảm được vẽ từ điểm có vị thế cao hơn đến điểm có vị thế thấp hơn trong biểu đồ. Nó kết nối hai hoặc nhiều điểm đỉnh.

Tóm lại, sự khác biệt giữa hai loại đường xu hướng này là lựa chọn các điểm được sử dụng để vẽ chúng. Trong đường xu hướng tăng, các đường sẽ được vẽ bằng cách sử dụng các điểm thấp nhất trong biểu đồ (nghĩa là các đáy hình nến tạo thành các mức thấp cao hơn). Mặt khác, các đường xu hướng giảm được vẽ bằng cách sử dụng các giá trị cao nhất (nghĩa là các đỉnh hình nến tạo thành mức cao thấp hơn).

Cách sử dụng đường xu hướng

Dựa trên các điểm đỉnh và đáy của biểu đồ, các đường xu hướng cho biết nơi mà mức giá có vẻ như tạm thời đi ngược lại xu hướng đang thịnh hành, kiểm định nó và sau đó quay trở lại theo hướng có lợi. Sau đó, đường này có thể được mở rộng để thử và dự đoán các mức giá quan trọng trong tương lai. Miễn là đường xu hướng không bị phá vỡ, nó được coi là hợp lệ.

Mặc dù có thể sử dụng đường xu hướng trong tất cả các loại biểu đồ dữ liệu, chúng thường được áp dụng cho các biểu đồ tài chính (dựa trên giá thị trường). Điều này có nghĩa là chúng cũng có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc về cung và cầu thị trường. Một cách tự nhiên, các đường xu hướng tăng cho thấy lực mua ngày càng tăng (cầu cao hơn cung). Đường xu hướng giảm cho thấy giá giảm liên tục, cho thấy lực mua ngày càng giảm (cung cao hơn cầu).

Tuy nhiên, cũng nên tính đến khối lượng giao dịch khi phân tích. Ví dụ, nếu giá tăng, nhưng khối lượng giao dịch giảm hoặc ở mức tương đối thấp, thì có thể nhu cầu không thực sự tăng.
Như đã đề cập, các đường xu hướng được sử dụng để xác định mức hỗ trợ and các kháng cự, đây là hai khái niệm cơ bản nhưng rất quan trọng của phân tích kỹ thuật. Đường xu hướng tăng cho thấy các mức hỗ trợ mà ở dưới các mức đó, giá khó có thể giảm. Ngược lại, đường xu hướng giảm làm nổi bật các mức kháng cự mà ở trên các mức đó, giá không có khả năng tăng.

Nói cách khác, xu hướng thị trường có thể được coi là không hợp lệ khi các mức giá hỗ trợ và mức kháng cự bị phá vỡ, theo hướng giảm (đối với đường xu hướng tăng) hoặc theo hướng tăng (đối với đường xu hướng giảm). Trong nhiều trường hợp, khi các mức giá chính yếu này không giữ được xu hướng, thị trường có thể đổi hướng.

Tuy nhiên, phân tích kỹ thuật là một lĩnh vực mang tính chủ quan và mỗi người có thể có một phương pháp khác nhau để vẽ các đường xu hướng. Do đó, có thể kết hợp nhiều kỹ thuật TA khác nhau, cũng như phân tích cơ bản để giảm rủi ro.

Vẽ các đường xu hướng

Về mặt kỹ thuật, có thể vẽ đường xu hướng từ hai điểm bất kỳ trong biểu đồ. Nhưng hầu hết các nhà đồ thị học đều sẽ đồng ý rằng sử dụng từ ba điểm trở lên sẽ giúp đường xu hướng có độ chính xác cao hơn. Đôi khi có thể sử dụng hai điểm đầu tiên để xác định xu hướng tiềm năng và điểm thứ ba (mở rộng trong tương lai) được sử dụng để kiểm tra tính hợp lệ của đường xu hướng đã vẽ.

Vì vậy, khi giá chạm vào đường xu hướng từ ba lần trở lên mà không cắt nó, xu hướng có thể được coi là hợp lệ. Việc kiểm tra đường xu hướng nhiều lần cho thấy rằng xu hướng không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên do biến động giá cả.

Cài đặt thang đo

Ngoài việc chọn đủ điểm để tạo đường xu hướng hợp lệ, điều quan trọng là phải xem xét các cài đặt phù hợp khi vẽ chúng. Trong số các cài đặt biểu đồ quan trọng nhất là cài đặt thang đo.

Trong biểu đồ tài chính, thang đo liên quan đến cách các thay đổi về giá được hiển thị. Hai thang đo phổ biến nhất là số học và bán logarit (bán log). Trên biểu đồ số học, sự thay đổi về giá được thể hiện đồng đều khi giá di chuyển lên hoặc xuống trục Y. Biểu đồ bán log thể hiện các biến đổi theo tỷ lệ phần trăm. 

Ví dụ, trên biểu đồ số học, sự tăng giá từ 5 USD lên 10 USD sẽ được hiển thị bởi một khoảng cách tương tự như sự tăng giá từ 120 USD lên 125 USD. Tuy nhiên, trên biểu đồ bán log, mức tăng 100% (từ 5 USD lên 10 USD) sẽ chiếm khoảng lớn hơn trên biểu đồ so với mức tăng 4% của sự tăng giá từ 120 USD lên 125 USD.

Cần xem xét các cài đặt thang đo khi vẽ các đường xu hướng. Mỗi loại biểu đồ có thể dẫn đến các mức đỉnh và đáy khác nhau và do đó dẫn đến các đường xu hướng khác nhau.

Tổng kết

Mặc dù chúng là các công cụ hữu ích để phân tích kỹ thuật, các đường xu hướng không phải là hoàn hảo. Mức độ chính xác của các đường xu hướng phụ thuộc vào việc lựa chọn các điểm được sử dụng để vẽ các đường xu hướng, điều này khiến chúng có phần chủ quan. 

Chẳng hạn, một số nhà đồ thị học vẽ các đường xu hướng dựa trên thân của biểu đồ hình nến và bỏ qua các điểm bấc. Một số người khác thích vẽ các đường theo các đỉnh và đáy của của bấc. 

Vì vậy, cần sử dụng kết hợp đường xu hướng với các công cụ vẽ biểu đồ và chỉ báo khác. Các chỉ báo TA phổ biến khác bao gồm Mây Ichimoku, Dải Bollinger (BB), MACD, RSI ngẫu nhin, RSI và các đường trung bình động.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here