Saturday, June 22, 2024
Home Đầu tư & Kinh Doanh Thị Trường Arbitrum phân phối 215 triệu USD token ARB cho lĩnh vực gaming

Arbitrum phân phối 215 triệu USD token ARB cho lĩnh vực gaming

0
3

Được giới thiệu lần đầu vào tháng 3, đề xuất này đã được thông qua vào ngày 07/6 với hơn 75% số phiếu ủng hộ.

Arbitrum Foundation, nhóm chịu trách nhiệm về mạng lớp 2 dựa trên nền tảng roll up Ethereum Arbitrum, đã cam kết nguồn lực đáng kể để phát triển ngành công nghiệp trò chơi trong hệ sinh thái của mình.

Đề xuất này dành 225 triệu mã thông báo Arbitrum (ARB) trị giá khoảng 215 triệu USD để phân phối trong ba năm thông qua Gaming Catalyst Program (GCP) mới thành lập. Chương trình nhằm mục đích nhanh chóng tăng cường sự công nhận và sử dụng Arbitrum, Orbit và Stylus giữa các nhà phát triển trò chơi và người chơi, thúc đẩy sự phát triển và sự gắn kết trong cộng đồng trò chơi.

Được giới thiệu lần đầu vào tháng 3, đề xuất này đã được thông qua vào ngày 07/6 với hơn 75% số phiếu ủng hộ. Chương trình đã đề xuất yêu cầu Arbitrum DAO phê duyệt việc dành 200 triệu token ARB trong hai năm để khuyến khích phát triển trò chơi trên blockchain của nó. Những người ủng hộ đề xuất đáng chú ý bao gồm L2Beat, Wintermute và Treasure DAO, một tổ chức tập trung vào trò chơi. Blockworks Research và Camelot DAO nằm trong số những người phản đối.

Nội dung bài viết

Cơ cấu tài trợ và quản trị

Một phần đáng kể của quỹ được chỉ định cho các nhà xuất bản, với các nhà phát triển mới và giai đoạn đầu đủ điều kiện nhận khoản tài trợ lên tới 500,000 ARB (khoảng 483,000 USD theo giá hiện tại).

Mặt khác, các nhà phát triển có uy tín hơn có thể đăng ký các khoản đầu tư liên quan đến thành phần chia sẻ giá trị, chẳng hạn như token, vốn chủ sở hữu hoặc các thỏa thuận tương tự. Số tiền còn lại sẽ được phân bổ cho các khoản tiền thưởng liên quan đến cơ sở hạ tầng và chi phí hoạt động, hỗ trợ sự tăng trưởng và phát triển của hệ sinh thái.

Một nhóm chuyên trách sẽ xử lý các hoạt động hàng ngày của GCP. Trong khi đó, một hội đồng gồm năm thành viên bao gồm các chuyên gia về trò chơi, đầu tư mạo hiểm, phân tích dữ liệu và quản trị DAO sẽ cung cấp hướng dẫn và giám sát chiến lược.

Cơ cấu quản trị này đảm bảo rằng nguồn tài trợ được phân bổ hiệu quả để đạt được các mục tiêu của DAO đồng thời khuyến khích sự đổi mới và trách nhiệm giải trình. Hội đồng cũng có quyền phủ quyết đối với các quyết định đầu tư và bổ nhiệm nhóm, đảm bảo chương trình thực hiện thành công và tuân thủ các hướng dẫn của chương trình.

GCP đã thiết lập một khuôn khổ tài chính nghiêm ngặt, giới hạn chi phí hoạt động ở mức 25 triệu USD. Bất kỳ khoản chi tiêu nào vượt quá giới hạn này đều cần có sự chấp thuận rõ ràng từ DAO. Ngoài ra, vào tháng 3, Arbitrum DAO đã loại bỏ đề xuất tài trợ chi phí bảo vệ pháp lý cho các nhà phát triển Tornado Cash, Roman Storm và Alexey Pertsev.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here