Connect with us

Featured

Nghiên cứu: Các số liệu on-chain cho thấy có thể Bitcoin chưa chạm đáy

Các chỉ báo on-chain của Glassnode cho thấy nhiều dấu hiệu trái chiều về việc Bitcoin chạm đáy.

Nghiên cứu trước đây được công bố vào ngày 27/9 đã xem xét các chỉ số Phần trăm nguồn cung có lời (PSP), Giá trị thị trường so với giá trị hợp lý (MVRV), Nguồn cung có lời và thua lỗ (SPL). Tất cả đều báo hiệu đáy đang hình thành vào thời điểm đó.

Khi xem xét lại các số liệu này, PSP và MVRV vẫn chỉ ra đáy, nhưng SPL thì không.

Tỷ lệ phần trăm địa chỉ Bitcoin có lời

Số liệu Phần trăm nguồn cung Bitcoin có lời (PSP) đề cập đến tỷ lệ các địa chỉ BTC có giá mua trung bình thấp hơn giá hiện tại.

Trong các thị trường gấu, tỷ lệ địa chỉ Bitcoin có lời luôn giảm dưới 50%. Di chuyển trở lại trên ngưỡng này thường trùng với các biến động giá tăng.

Biểu đồ bên dưới xuất hiện từ năm 2010, cho thấy mức hiện tại dưới 50%, ngụ ý khả năng chạm đáy là có thể xảy ra.

Tuy nhiên, phân tích ghi nhận tỷ lệ phần trăm nguồn cung BTC có lời giảm xuống thấp hơn nhiều so với 50% trong quá khứ. Ví dụ điển hình nhất là các địa chỉ có lời giảm xuống mức thấp nhất 30% trong năm 2015.

Năm 2015 là khoảng thời gian không bình thường, với nhiều lần dao động trên và dưới ngưỡng 50% trước khi PSP breakout dứt khoát vào cuối năm. Theo sau đó, BTC lấy lại mốc 1.000 đô la.


Nguồn: Glassnode

Xem xét động thái vào năm 2022 cho thấy PSP giảm xuống dưới ngưỡng 50% nhưng vượt lên trên ngưỡng đó vào tháng 12.

Phá vỡ dứt khoát trên đỉnh cục bộ trước đó khoảng 60% có thể báo hiệu đảo chiều giá. Tuy nhiên, kịch bản có thể lặp lại như năm 2015, dao động quanh ngưỡng này, giảm xuống các mức PSP thấp hơn và áp lực bán là yếu tố chi phối.

Nguồn: Glassnode

MVRV

Giá trị thị trường trên giá trị hợp lý (MVRV) đề cập đến tỷ lệ giữa vốn hóa thị trường (hoặc giá trị thị trường) và vốn hóa thực (hoặc giá trị được lưu trữ). Bằng cách đối chiếu thông tin này, MVRV cho biết khi nào giá Bitcoin được giao dịch trên hoặc dưới “giá trị hợp lý”.

MVRV được phân chia thêm theo holder dài hạn và ngắn hạn. Trong đó, MVRV của holder dài hạn (LTH-MVRV) đề cập đến kết quả giao dịch chưa chi tiêu có thời hạn ít nhất 155 ngày và MVRV của holder ngắn hạn (STH-MVRV) tương đương thời gian giao dịch chưa chi tiêu từ 154 ngày trở xuống.

Các đáy của chu kỳ trước được đặc trưng bởi động thái hội tụ của các đường STH-MVRV và LTH-MVRV, với đường STH-MVRV vượt lên trên đường LTH-MVRV để báo hiệu đảo chiều tăng giá.

STH-MVRV di chuyển trên LTH-MVRV đã được ghi nhận trong báo cáo nghiên cứu ngày 27/9. Biểu đồ cập nhật cho thấy mô hình này đang được duy trì ở thời điểm hiện tại, báo hiệu giá vẫn đang tạo đáy.

bitcoin

Nguồn: Glassnode

Nguồn cung lãi và lỗ

Bằng cách phân tích số lượng token BTC có giá thấp hơn hoặc cao hơn giá hiện tại vào lần di chuyển cuối cùng, số liệu nguồn cung có lời và thua lỗ (SPL) cho biết nguồn cung lưu thông lời hay lỗ.

Các đáy của chu kỳ thị trường xảy ra khi các đường Nguồn cung có lời (SP) và Nguồn cung thua lỗ (SL) hội tụ. Đảo ngược giá xảy ra khi đường SL vượt lên trên đường SP. Hiện tại, SP và SL đã hội tụ.

bitcoin

Nguồn: Glassnode

Phân tích điều này trên khung thời gian cho năm 2022, động thái hội tụ diễn ra vào khoảng tháng 9, cho thấy giá đang tạo đáy. Tuy nhiên, kể từ tháng 12, các đường SP và SL phân kỳ đáng kể, do đó vô hiệu việc tạo đáy.

bitcoin

Nguồn: Glassnode

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo Cryptoslate

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Featured

Nghiên cứu: Các số liệu on-chain cho thấy có thể Bitcoin chưa chạm đáy

Các chỉ báo on-chain của Glassnode cho thấy nhiều dấu hiệu trái chiều về việc Bitcoin chạm đáy.

Nghiên cứu trước đây được công bố vào ngày 27/9 đã xem xét các chỉ số Phần trăm nguồn cung có lời (PSP), Giá trị thị trường so với giá trị hợp lý (MVRV), Nguồn cung có lời và thua lỗ (SPL). Tất cả đều báo hiệu đáy đang hình thành vào thời điểm đó.

Khi xem xét lại các số liệu này, PSP và MVRV vẫn chỉ ra đáy, nhưng SPL thì không.

Tỷ lệ phần trăm địa chỉ Bitcoin có lời

Số liệu Phần trăm nguồn cung Bitcoin có lời (PSP) đề cập đến tỷ lệ các địa chỉ BTC có giá mua trung bình thấp hơn giá hiện tại.

Trong các thị trường gấu, tỷ lệ địa chỉ Bitcoin có lời luôn giảm dưới 50%. Di chuyển trở lại trên ngưỡng này thường trùng với các biến động giá tăng.

Biểu đồ bên dưới xuất hiện từ năm 2010, cho thấy mức hiện tại dưới 50%, ngụ ý khả năng chạm đáy là có thể xảy ra.

Tuy nhiên, phân tích ghi nhận tỷ lệ phần trăm nguồn cung BTC có lời giảm xuống thấp hơn nhiều so với 50% trong quá khứ. Ví dụ điển hình nhất là các địa chỉ có lời giảm xuống mức thấp nhất 30% trong năm 2015.

Năm 2015 là khoảng thời gian không bình thường, với nhiều lần dao động trên và dưới ngưỡng 50% trước khi PSP breakout dứt khoát vào cuối năm. Theo sau đó, BTC lấy lại mốc 1.000 đô la.


Nguồn: Glassnode

Xem xét động thái vào năm 2022 cho thấy PSP giảm xuống dưới ngưỡng 50% nhưng vượt lên trên ngưỡng đó vào tháng 12.

Phá vỡ dứt khoát trên đỉnh cục bộ trước đó khoảng 60% có thể báo hiệu đảo chiều giá. Tuy nhiên, kịch bản có thể lặp lại như năm 2015, dao động quanh ngưỡng này, giảm xuống các mức PSP thấp hơn và áp lực bán là yếu tố chi phối.

Nguồn: Glassnode

MVRV

Giá trị thị trường trên giá trị hợp lý (MVRV) đề cập đến tỷ lệ giữa vốn hóa thị trường (hoặc giá trị thị trường) và vốn hóa thực (hoặc giá trị được lưu trữ). Bằng cách đối chiếu thông tin này, MVRV cho biết khi nào giá Bitcoin được giao dịch trên hoặc dưới “giá trị hợp lý”.

MVRV được phân chia thêm theo holder dài hạn và ngắn hạn. Trong đó, MVRV của holder dài hạn (LTH-MVRV) đề cập đến kết quả giao dịch chưa chi tiêu có thời hạn ít nhất 155 ngày và MVRV của holder ngắn hạn (STH-MVRV) tương đương thời gian giao dịch chưa chi tiêu từ 154 ngày trở xuống.

Các đáy của chu kỳ trước được đặc trưng bởi động thái hội tụ của các đường STH-MVRV và LTH-MVRV, với đường STH-MVRV vượt lên trên đường LTH-MVRV để báo hiệu đảo chiều tăng giá.

STH-MVRV di chuyển trên LTH-MVRV đã được ghi nhận trong báo cáo nghiên cứu ngày 27/9. Biểu đồ cập nhật cho thấy mô hình này đang được duy trì ở thời điểm hiện tại, báo hiệu giá vẫn đang tạo đáy.

bitcoin

Nguồn: Glassnode

Nguồn cung lãi và lỗ

Bằng cách phân tích số lượng token BTC có giá thấp hơn hoặc cao hơn giá hiện tại vào lần di chuyển cuối cùng, số liệu nguồn cung có lời và thua lỗ (SPL) cho biết nguồn cung lưu thông lời hay lỗ.

Các đáy của chu kỳ thị trường xảy ra khi các đường Nguồn cung có lời (SP) và Nguồn cung thua lỗ (SL) hội tụ. Đảo ngược giá xảy ra khi đường SL vượt lên trên đường SP. Hiện tại, SP và SL đã hội tụ.

bitcoin

Nguồn: Glassnode

Phân tích điều này trên khung thời gian cho năm 2022, động thái hội tụ diễn ra vào khoảng tháng 9, cho thấy giá đang tạo đáy. Tuy nhiên, kể từ tháng 12, các đường SP và SL phân kỳ đáng kể, do đó vô hiệu việc tạo đáy.

bitcoin

Nguồn: Glassnode

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo Cryptoslate

Continue Reading

Featured

Changpeng Zhao bác bỏ đề xuất thay đổi điều kiện tại ngoại từ DOJ Hoa Kỳ

Cựu Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao (CZ) đã phản đối nỗ lực của chính phủ Hoa Kỳ nhằm ngăn chặn ông trở về Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) để ở cùng gia đình trong khi chờ tuyên án sau khi nhận tội.

Trong hồ sơ tòa án vào ngày 23 tháng 11, các luật sư của Zhao đã kêu gọi thẩm phán quận của Hoa Kỳ bác bỏ đề xuất thay đổi các điều kiện tại ngoại của ông, do Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ) đưa ra. 

Trích lục hồ sơ tòa án tại Tòa án Quận phía Tây Washington. Nguồn: CourtListener

Hồ sơ cũng nhắc lại rằng Zhao phải được phép rời khỏi Hoa Kỳ và trở về UAE cho đến khi bị tuyên án vào tháng 2 năm 2024.

Các luật sư khẳng định chắc chắn rằng ông không có ý định ở lại UAE để trốn tránh ngày tuyên án, bất chấp mức án có thể là 18 tháng tù.

“Như Thẩm phán Tsuchida nhận thấy, tất cả các sự kiện và tình tiết đều chứng minh rằng ông Zhao không có nguy cơ bỏ trốn và được phép cư trú ở cùng gia đình UAE trong khi chờ tuyên án. Đề nghị của chính phủ nên bị từ chối.”

Hơn nữa, các luật sư của Zhao lập luận rằng:

“Mục đích của ông Zhao rất rõ ràng là giải quyết hoàn toàn vụ việc này và thật vô lý khi ông lại tự phá huỷ tất cả những cố gắng trước đó ở bước cuối cùng”.

Vào ngày 22 tháng 11, các công tố viên Hoa Kỳ đã đệ đơn lên tòa án, cho rằng Zhao nên bị hạn chế rời khỏi Hoa Kỳ do nhận thấy rủi ro chuyến bay nghiêm trọng vì ông có khả năng ở lại UAE và không quay trở lại Mỹ vào thời điểm tuyên án trong khi UAE không có hiệp ước dẫn độ với Mỹ.

Tuy nhiên, theo tài liệu bảo lãnh nộp lên tòa án vào ngày 21 tháng 11, người ta tiết lộ rằng Zhao có một khoản bảo lãnh trị giá 175 triệu USD và cam kết quay trở lại Mỹ 14 ngày trước ngày tuyên án vào ngày 23 tháng 2 năm 2024.

Điều này xảy ra sau khi Zhao đồng ý từ chức Giám đốc điều hành của Binance trong bối cảnh đã nhận tội đối với một số cáo buộc mà DoJ đưa ra.

Mặc dù thỏa thuận này cho phép ông duy trì phần lớn cổ phần của mình tại Binance, nhưng ông sẽ không được phép giữ vị trí điều hành tại sàn giao dịch tiền điện tử.

Thỏa thuận này không ảnh hưởng đến vụ kiện đang chờ xử lý giữa Binance vơi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), tuy nhiên sẽ giải quyết các vấn đề của công ty với Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC).

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Itadori

Theo Cointelegraph

Continue Reading

Featured

Nhà kinh tế trưởng IIF tuyên bố Bitcoin (BTC) là “tài sản vô nghĩa”

Robin Brooks, nhà kinh tế trưởng tại Viện Tài chính Quốc tế (IIF), đã tuyên bố Bitcoin (BTC) là “tài sản vô nghĩa”, cho rằng các biến động thị trường của nó là do các chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) hơn là giá trị nội tại của nó. 

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Bitcoin đạt mức cao mới là 38.437 USD trên sàn giao dịch Bitstamp, mức cao nhất kể từ tháng 5 năm 2022, được thúc đẩy bởi việc giải quyết câu chuyện pháp lý của Binance và dự đoán về các quỹ Bitcoin ETF giao ngay.

Khẳng định của Brooks rằng Bitcoin giống như “chỉ là một hợp đồng tương lai khác của Fed” ngụ ý rằng giá trị và hành vi thị trường của tiền điện tử bị ảnh hưởng nặng nề bởi các chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang hơn là các nguyên tắc cơ bản của chính nó. 

Quan điểm này thách thức quan điểm phổ biến về Bitcoin như một tài sản phi tập trung và độc lập. 

Theo Brooks, các nhà đầu tư có thể được phục vụ tốt hơn bằng cách tham gia trực tiếp vào các hợp đồng tương lai đặt cược vào động thái của Fed. Ông gợi ý rằng các chuyển động của Bitcoin chỉ phản ánh các chính sách kinh tế rộng lớn hơn chứ không phải là một tài sản có giá trị độc lập.

Nhà kinh tế học nổi tiếng đã liên tục nhấn mạnh mối tương quan giữa tiền điện tử hàng đầu với chính sách lãi suất của Fed trong các bài đăng trên mạng xã hội của mình.

Quan điểm của ông được hỗ trợ bởi thực tế là giá Bitcoin giảm khi Fed áp dụng quan điểm diều hâu và tăng lên với quan điểm ôn hòa. 

Brooks cũng đã bác bỏ ý tưởng coi Bitcoin như một kho lưu trữ giá trị hoặc một phương tiện đa dạng hóa. Trước đây ông đã gọi nó là “tài sản bong bóng” dễ bị tổn thương trước những thay đổi trong chính sách tiền tệ.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Annie

Theo U.today

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Exchange68.