Connect with us

Featured

Cuộc chiến NFT giữa Polygon, Ethereum và Solana

Thị trường NFT của Polygon hiện đang được chấp nhận nhiều hơn đáng kể, nhờ vào quan hệ hợp tác với các công ty có thương hiệu như Reddit.

Bất chấp mùa đông tiền điện tử, số lượng người mua lần đầu và người mua quay lại mỗi ngày trên thị trường NFT của Polygon đã đạt mức cao mới mọi thời đại trong tháng cuối cùng của năm, theo dữ liệu từ nền tảng phân tích blockchain Nansen. Động thái tăng đột biến diễn ra ngay cả khi hệ sinh thái NFT trên các chain khác như Ethereum và Solana có số lượng người dùng giảm mỗi tuần.

Số lượng người dùng NFT của Solana mỗi tuần giảm từ hơn 160.000 vào cuối tháng 9 xuống dưới 60.000 người dùng hiện nay, trong khi người dùng Ethereum mỗi tuần giảm khoảng 250.000 còn khoảng 183.000 trong cùng khoảng thời gian.

Nguồn: Nansen

Chỉ tính riêng các dự án NFT và đúc tài sản trên OpenSea, dữ liệu của Nansen trong năm qua ghi nhận số lượng người mua lần đầu dao động trong khoảng từ 1.000 đến 10.000, trong khi số lượng người mua quay lại là từ 10.000 đến 15.000 mỗi ngày.

Vào ngày 11/12, số người mua lần đầu tăng đến 43.761 từ 1.858 vào ngày 5/10. Trong cùng thời gian, số người mua quay lại tăng từ 8.739 đến 81.317.

Polygon và Reddit

Thị trường NFT của Polygon trong 24 giờ qua có 10 bộ sưu tập có hơn 180.000 holder và 4 bộ sưu tập trên 500.000 holder. Để so sánh, thị trường NFT của Ethereum trong 24 giờ qua có 4 bộ sưu tập có hơn 100.000 holder và 1 bộ sưu tập trên 500.000. Theo dữ liệu của Nansen, thị trường NFT của Solana không có bộ sưu tập nào trên 30.000 holder trong 24 giờ qua.

Trong số 10 bộ sưu tập hàng đầu trong 24 giờ qua cho thị trường NFT của Polygon, 4 bộ sưu tập kết nối với Reddit, được airdrop vào cuối tháng 8 trong nỗ lực ban đầu của Reddit để tích hợp công nghệ blockchain.

Nguồn: Nansen

Đề cập đến quan hệ hợp tác của Polygon với các thương hiệu chính như Nike, Starbucks và Reddit, CEO Ryan Wyatt của Polygon Studios nói rằng:

“Chúng tôi đã xây dựng kênh tuyệt vời này để các đối tác tham gia và làm cho quá trình giới thiệu Polygon thực sự liền mạch”.

Số lượng người dùng và giao dịch mỗi tuần

Ngoài ra, số lượng người dùng mỗi tuần trong hệ sinh thái NFT của Polygon tăng hơn 500% kể từ đầu tháng 8, tương tự số lượng người mua mỗi ngày. Từ ngày 5/12 đến ngày 12/12, blockchain này có hơn 240.000 người dùng, mức cao nhất mọi thời đại đối với số lượng người dùng mỗi tuần.

Polygon

Nguồn: Nansen

Số lượng giao dịch của Polygon mỗi tuần trong 4 tuần qua đạt tổng cộng khoảng 24,36 triệu giao dịch, với phần lớn đến từ các lượt đúc tài sản, cho thấy hoạt động gia tăng so với các tuần trước đó vào năm 2022.

Theo dữ liệu của Nansen, mặc dù tuần gần đây nhất kết thúc vào ngày 12/12 có số lượng giao dịch thấp hơn so với 3 tuần trước đó, nhưng các giao dịch trong tuần vừa qua ở mức khoảng ba triệu và vượt qua hầu hết các tuần khác trong năm 2022.

Polygon

Nguồn: Nansen

Khối lượng

Từ đầu năm đến nay, NFT Polygon đã có tổng cộng 338 triệu MATIC, trị giá 305 triệu đô la, về khối lượng giao dịch trên 2,27 triệu ví.

Mặc dù số lượng người mua, người dùng và giao dịch mỗi tuần đang đạt mức cao mới, nhưng khối lượng giao dịch mỗi tuần trong những tháng gần đây ở gần mức thấp, “cho thấy hầu hết các hoạt động là tiền đúc miễn phí/mua với giá trị thấp”, Martin Lee, nhà báo dữ liệu cấp cao tại Nansen đã tweet. Như vậy, dữ liệu từ Nansen cho thấy gia tăng mức độ tiếp nhận chưa chuyển thành gia tăng khối lượng giao dịch.

Polygon

Nguồn: Nansen

“Quan điểm của tôi là con đường chấp nhận hiện tại phần lớn được CEO Ryan Watt của Polygon Studios và team tại 0xPolygon dẫn dắt giúp xóa bỏ sự kỳ thị và quan niệm giá trị chính của NFT là đầu cơ”, Lee đã tweet về tăng trưởng chấp nhận trong hệ sinh thái NFT của Polygon.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Đình Đình

Theo Coindesk

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Featured

Cuộc chiến NFT giữa Polygon, Ethereum và Solana

Thị trường NFT của Polygon hiện đang được chấp nhận nhiều hơn đáng kể, nhờ vào quan hệ hợp tác với các công ty có thương hiệu như Reddit.

Bất chấp mùa đông tiền điện tử, số lượng người mua lần đầu và người mua quay lại mỗi ngày trên thị trường NFT của Polygon đã đạt mức cao mới mọi thời đại trong tháng cuối cùng của năm, theo dữ liệu từ nền tảng phân tích blockchain Nansen. Động thái tăng đột biến diễn ra ngay cả khi hệ sinh thái NFT trên các chain khác như Ethereum và Solana có số lượng người dùng giảm mỗi tuần.

Số lượng người dùng NFT của Solana mỗi tuần giảm từ hơn 160.000 vào cuối tháng 9 xuống dưới 60.000 người dùng hiện nay, trong khi người dùng Ethereum mỗi tuần giảm khoảng 250.000 còn khoảng 183.000 trong cùng khoảng thời gian.

Nguồn: Nansen

Chỉ tính riêng các dự án NFT và đúc tài sản trên OpenSea, dữ liệu của Nansen trong năm qua ghi nhận số lượng người mua lần đầu dao động trong khoảng từ 1.000 đến 10.000, trong khi số lượng người mua quay lại là từ 10.000 đến 15.000 mỗi ngày.

Vào ngày 11/12, số người mua lần đầu tăng đến 43.761 từ 1.858 vào ngày 5/10. Trong cùng thời gian, số người mua quay lại tăng từ 8.739 đến 81.317.

Polygon và Reddit

Thị trường NFT của Polygon trong 24 giờ qua có 10 bộ sưu tập có hơn 180.000 holder và 4 bộ sưu tập trên 500.000 holder. Để so sánh, thị trường NFT của Ethereum trong 24 giờ qua có 4 bộ sưu tập có hơn 100.000 holder và 1 bộ sưu tập trên 500.000. Theo dữ liệu của Nansen, thị trường NFT của Solana không có bộ sưu tập nào trên 30.000 holder trong 24 giờ qua.

Trong số 10 bộ sưu tập hàng đầu trong 24 giờ qua cho thị trường NFT của Polygon, 4 bộ sưu tập kết nối với Reddit, được airdrop vào cuối tháng 8 trong nỗ lực ban đầu của Reddit để tích hợp công nghệ blockchain.

Nguồn: Nansen

Đề cập đến quan hệ hợp tác của Polygon với các thương hiệu chính như Nike, Starbucks và Reddit, CEO Ryan Wyatt của Polygon Studios nói rằng:

“Chúng tôi đã xây dựng kênh tuyệt vời này để các đối tác tham gia và làm cho quá trình giới thiệu Polygon thực sự liền mạch”.

Số lượng người dùng và giao dịch mỗi tuần

Ngoài ra, số lượng người dùng mỗi tuần trong hệ sinh thái NFT của Polygon tăng hơn 500% kể từ đầu tháng 8, tương tự số lượng người mua mỗi ngày. Từ ngày 5/12 đến ngày 12/12, blockchain này có hơn 240.000 người dùng, mức cao nhất mọi thời đại đối với số lượng người dùng mỗi tuần.

Polygon

Nguồn: Nansen

Số lượng giao dịch của Polygon mỗi tuần trong 4 tuần qua đạt tổng cộng khoảng 24,36 triệu giao dịch, với phần lớn đến từ các lượt đúc tài sản, cho thấy hoạt động gia tăng so với các tuần trước đó vào năm 2022.

Theo dữ liệu của Nansen, mặc dù tuần gần đây nhất kết thúc vào ngày 12/12 có số lượng giao dịch thấp hơn so với 3 tuần trước đó, nhưng các giao dịch trong tuần vừa qua ở mức khoảng ba triệu và vượt qua hầu hết các tuần khác trong năm 2022.

Polygon

Nguồn: Nansen

Khối lượng

Từ đầu năm đến nay, NFT Polygon đã có tổng cộng 338 triệu MATIC, trị giá 305 triệu đô la, về khối lượng giao dịch trên 2,27 triệu ví.

Mặc dù số lượng người mua, người dùng và giao dịch mỗi tuần đang đạt mức cao mới, nhưng khối lượng giao dịch mỗi tuần trong những tháng gần đây ở gần mức thấp, “cho thấy hầu hết các hoạt động là tiền đúc miễn phí/mua với giá trị thấp”, Martin Lee, nhà báo dữ liệu cấp cao tại Nansen đã tweet. Như vậy, dữ liệu từ Nansen cho thấy gia tăng mức độ tiếp nhận chưa chuyển thành gia tăng khối lượng giao dịch.

Polygon

Nguồn: Nansen

“Quan điểm của tôi là con đường chấp nhận hiện tại phần lớn được CEO Ryan Watt của Polygon Studios và team tại 0xPolygon dẫn dắt giúp xóa bỏ sự kỳ thị và quan niệm giá trị chính của NFT là đầu cơ”, Lee đã tweet về tăng trưởng chấp nhận trong hệ sinh thái NFT của Polygon.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Đình Đình

Theo Coindesk

Continue Reading

Featured

Changpeng Zhao bác bỏ đề xuất thay đổi điều kiện tại ngoại từ DOJ Hoa Kỳ

Cựu Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao (CZ) đã phản đối nỗ lực của chính phủ Hoa Kỳ nhằm ngăn chặn ông trở về Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) để ở cùng gia đình trong khi chờ tuyên án sau khi nhận tội.

Trong hồ sơ tòa án vào ngày 23 tháng 11, các luật sư của Zhao đã kêu gọi thẩm phán quận của Hoa Kỳ bác bỏ đề xuất thay đổi các điều kiện tại ngoại của ông, do Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ) đưa ra. 

Trích lục hồ sơ tòa án tại Tòa án Quận phía Tây Washington. Nguồn: CourtListener

Hồ sơ cũng nhắc lại rằng Zhao phải được phép rời khỏi Hoa Kỳ và trở về UAE cho đến khi bị tuyên án vào tháng 2 năm 2024.

Các luật sư khẳng định chắc chắn rằng ông không có ý định ở lại UAE để trốn tránh ngày tuyên án, bất chấp mức án có thể là 18 tháng tù.

“Như Thẩm phán Tsuchida nhận thấy, tất cả các sự kiện và tình tiết đều chứng minh rằng ông Zhao không có nguy cơ bỏ trốn và được phép cư trú ở cùng gia đình UAE trong khi chờ tuyên án. Đề nghị của chính phủ nên bị từ chối.”

Hơn nữa, các luật sư của Zhao lập luận rằng:

“Mục đích của ông Zhao rất rõ ràng là giải quyết hoàn toàn vụ việc này và thật vô lý khi ông lại tự phá huỷ tất cả những cố gắng trước đó ở bước cuối cùng”.

Vào ngày 22 tháng 11, các công tố viên Hoa Kỳ đã đệ đơn lên tòa án, cho rằng Zhao nên bị hạn chế rời khỏi Hoa Kỳ do nhận thấy rủi ro chuyến bay nghiêm trọng vì ông có khả năng ở lại UAE và không quay trở lại Mỹ vào thời điểm tuyên án trong khi UAE không có hiệp ước dẫn độ với Mỹ.

Tuy nhiên, theo tài liệu bảo lãnh nộp lên tòa án vào ngày 21 tháng 11, người ta tiết lộ rằng Zhao có một khoản bảo lãnh trị giá 175 triệu USD và cam kết quay trở lại Mỹ 14 ngày trước ngày tuyên án vào ngày 23 tháng 2 năm 2024.

Điều này xảy ra sau khi Zhao đồng ý từ chức Giám đốc điều hành của Binance trong bối cảnh đã nhận tội đối với một số cáo buộc mà DoJ đưa ra.

Mặc dù thỏa thuận này cho phép ông duy trì phần lớn cổ phần của mình tại Binance, nhưng ông sẽ không được phép giữ vị trí điều hành tại sàn giao dịch tiền điện tử.

Thỏa thuận này không ảnh hưởng đến vụ kiện đang chờ xử lý giữa Binance vơi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), tuy nhiên sẽ giải quyết các vấn đề của công ty với Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC).

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Itadori

Theo Cointelegraph

Continue Reading

Featured

Nhà kinh tế trưởng IIF tuyên bố Bitcoin (BTC) là “tài sản vô nghĩa”

Robin Brooks, nhà kinh tế trưởng tại Viện Tài chính Quốc tế (IIF), đã tuyên bố Bitcoin (BTC) là “tài sản vô nghĩa”, cho rằng các biến động thị trường của nó là do các chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) hơn là giá trị nội tại của nó. 

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Bitcoin đạt mức cao mới là 38.437 USD trên sàn giao dịch Bitstamp, mức cao nhất kể từ tháng 5 năm 2022, được thúc đẩy bởi việc giải quyết câu chuyện pháp lý của Binance và dự đoán về các quỹ Bitcoin ETF giao ngay.

Khẳng định của Brooks rằng Bitcoin giống như “chỉ là một hợp đồng tương lai khác của Fed” ngụ ý rằng giá trị và hành vi thị trường của tiền điện tử bị ảnh hưởng nặng nề bởi các chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang hơn là các nguyên tắc cơ bản của chính nó. 

Quan điểm này thách thức quan điểm phổ biến về Bitcoin như một tài sản phi tập trung và độc lập. 

Theo Brooks, các nhà đầu tư có thể được phục vụ tốt hơn bằng cách tham gia trực tiếp vào các hợp đồng tương lai đặt cược vào động thái của Fed. Ông gợi ý rằng các chuyển động của Bitcoin chỉ phản ánh các chính sách kinh tế rộng lớn hơn chứ không phải là một tài sản có giá trị độc lập.

Nhà kinh tế học nổi tiếng đã liên tục nhấn mạnh mối tương quan giữa tiền điện tử hàng đầu với chính sách lãi suất của Fed trong các bài đăng trên mạng xã hội của mình.

Quan điểm của ông được hỗ trợ bởi thực tế là giá Bitcoin giảm khi Fed áp dụng quan điểm diều hâu và tăng lên với quan điểm ôn hòa. 

Brooks cũng đã bác bỏ ý tưởng coi Bitcoin như một kho lưu trữ giá trị hoặc một phương tiện đa dạng hóa. Trước đây ông đã gọi nó là “tài sản bong bóng” dễ bị tổn thương trước những thay đổi trong chính sách tiền tệ.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Annie

Theo U.today

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Exchange68.