Connect with us

Featured

Giao dịch Ethereum bị đóng băng trong 12 giây

Special Mechanisms Group (SMG), một nhóm các nhà nghiên cứu được tổ chức gần đây đã tận dụng một khía cạnh của thị trường phân tách người đề xuất-người xây dựng để buộc thông qua một block Ethereum chỉ chứa một giao dịch.

Việc phân tách người đề xuất-người xây dựng (PBS) nhằm mục đích tăng khả năng chống kiểm duyệt bằng cách tách biệt vai trò của người xây dựng block và người đề xuất block trong blockchain Ethereum. Nhưng SMG đã tìm ra cách sử dụng tính năng này để tạo ra một điểm rất công khai.

“Để minh họa việc kiểm duyệt các giao dịch trên Ethereum dễ dàng như thế nào, các kỹ sư của SMG đã tạm dừng tất cả các giao dịch trong 12 giây, chỉ trả 0,05 ETH”.

Giao dịch duy nhất của block đã nhúng một URL dẫn tới một bài thuyết trình và nghiên cứu trên website của SMG, mô tả vấn đề và đề xuất các cách tiềm năng để giải quyết vấn đề đó.

Phản ứng của các chuyên gia trong ngành

Ryan Berckmans, cựu kỹ sư phần mềm tại Augur, là một trong số nhiều người đã chỉ ra rằng thị trường phí gas của Ethereum sẽ gây khó khăn cho việc trì hoãn các giao dịch sử dụng phương pháp này trong thời gian dài, nhưng lưu ý rằng nó đã bộc lộ một số vấn đề nhất định trong cách một số ứng dụng trên Ethereum tính phí cần thiết để đưa các giao dịch vào một block.

“Điều thú vị về phương pháp được trích dẫn là để kiểm duyệt tất cả các giao dịch cho một block, họ chỉ phải trả giá cao hơn phí ưu tiên”.

Tại sao nó quan trọng?

Ethereum được thiết kế để trở nên “trung lập một cách đáng tin cậy”, và do đó, bất cứ khi nào các giao dịch của người dùng có thể bị ngăn không cho đưa vào một block, thì đó là nguyên nhân đáng báo động.

(Về mặt kỹ thuật, sau Merge chúng được gọi là “slots”, nhưng các thuật ngữ này có thể hoán đổi cho nhau).

Nhưng hầu hết mọi người khái niệm hóa “kiểm duyệt” là ngăn chặn một giao dịch vĩnh viễn, chứ không chỉ trì hoãn nó trong một thời gian ngắn. Nó cũng không phải là một vấn đề mới.

Nhóm SMG không đồng ý.

“Khi những người đặt giá thầu trong một cuộc đấu giá hoặc các đại lý trong hệ thống tài chính có thể kiểm duyệt sự cạnh tranh của họ, thì hiệu quả của các hệ thống này sẽ bị xói mòn. Nói cách khác, khả năng chống kiểm duyệt không chỉ đơn thuần là đảm bảo một giao dịch được thực hiện on-chain ‘cuối cùng’. Nó cần phải nhanh chóng”, họ viết trên Twitter.

Trưởng bộ phận nghiên cứu của SMG và là một trong những tác giả của bài báo, Max Resnick cho biết:

“Chúng tôi lo lắng hơn về việc 12 giây đủ thời gian để gây ra sự cố hơn là 10 phút”, mặc dù ông cho biết các nhà phê bình đánh giá quá cao chi phí của việc tăng thời gian đóng băng hơn nữa.

Tuy nhiên, ngay cả trong một khung thời gian ngắn, “có rất nhiều cơ chế hữu ích như đấu giá mà chúng tôi không thể xây dựng trên chain vì những người tham gia sẽ dễ dàng kiểm duyệt giá thầu của đối thủ cạnh tranh của họ”, Resnick nói.

Ông nói, một số trường hợp sử dụng không chịu được độ trễ có thể chuyển sang Layer-2, nhưng không phải tất cả.

“Hãy sử dụng PBS được lưu trữ làm ví dụ, bởi vì đó là một phiên đấu giá mà chúng tôi muốn chạy on-chain và thực sự không thể chạy theo rollup”.

PBS được bảo vệ, hay ePBS, sẽ triển khai PBS ở cấp độ giao thức — Layer đồng thuận của mainnet Ethereum — nhưng làm thế nào để thực hiện điều này là một chủ đề nghiên cứu tích cực và vẫn là một triển vọng tương đối xa vời.

“Điều này đặc biệt có liên quan trong các cuộc đấu giá, nhưng cũng áp dụng cho các bằng chứng gian lận và cập nhật Oracle ở mức độ thấp hơn”, Resnick cho biết.

Nói cách khác, trường hợp này ngụ ý rằng có thể khó giảm cơ hội tạo bằng chứng gian lận trong các Optimistic Rollup, mặc dù nó không ảnh hưởng đến ZK rollups.

“Tôi nghĩ rằng nếu chúng ta có thể làm cho chain cơ sở có khả năng chống kiểm duyệt tốt hơn, thì những Optimistic Rollup sẽ có trải nghiệm người dùng tốt hơn”, Resnick nhấn mạnh.

 Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Ông Giáo

Theo BlockWorks

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Featured

Giao dịch Ethereum bị đóng băng trong 12 giây

Special Mechanisms Group (SMG), một nhóm các nhà nghiên cứu được tổ chức gần đây đã tận dụng một khía cạnh của thị trường phân tách người đề xuất-người xây dựng để buộc thông qua một block Ethereum chỉ chứa một giao dịch.

Việc phân tách người đề xuất-người xây dựng (PBS) nhằm mục đích tăng khả năng chống kiểm duyệt bằng cách tách biệt vai trò của người xây dựng block và người đề xuất block trong blockchain Ethereum. Nhưng SMG đã tìm ra cách sử dụng tính năng này để tạo ra một điểm rất công khai.

“Để minh họa việc kiểm duyệt các giao dịch trên Ethereum dễ dàng như thế nào, các kỹ sư của SMG đã tạm dừng tất cả các giao dịch trong 12 giây, chỉ trả 0,05 ETH”.

Giao dịch duy nhất của block đã nhúng một URL dẫn tới một bài thuyết trình và nghiên cứu trên website của SMG, mô tả vấn đề và đề xuất các cách tiềm năng để giải quyết vấn đề đó.

Phản ứng của các chuyên gia trong ngành

Ryan Berckmans, cựu kỹ sư phần mềm tại Augur, là một trong số nhiều người đã chỉ ra rằng thị trường phí gas của Ethereum sẽ gây khó khăn cho việc trì hoãn các giao dịch sử dụng phương pháp này trong thời gian dài, nhưng lưu ý rằng nó đã bộc lộ một số vấn đề nhất định trong cách một số ứng dụng trên Ethereum tính phí cần thiết để đưa các giao dịch vào một block.

“Điều thú vị về phương pháp được trích dẫn là để kiểm duyệt tất cả các giao dịch cho một block, họ chỉ phải trả giá cao hơn phí ưu tiên”.

Tại sao nó quan trọng?

Ethereum được thiết kế để trở nên “trung lập một cách đáng tin cậy”, và do đó, bất cứ khi nào các giao dịch của người dùng có thể bị ngăn không cho đưa vào một block, thì đó là nguyên nhân đáng báo động.

(Về mặt kỹ thuật, sau Merge chúng được gọi là “slots”, nhưng các thuật ngữ này có thể hoán đổi cho nhau).

Nhưng hầu hết mọi người khái niệm hóa “kiểm duyệt” là ngăn chặn một giao dịch vĩnh viễn, chứ không chỉ trì hoãn nó trong một thời gian ngắn. Nó cũng không phải là một vấn đề mới.

Nhóm SMG không đồng ý.

“Khi những người đặt giá thầu trong một cuộc đấu giá hoặc các đại lý trong hệ thống tài chính có thể kiểm duyệt sự cạnh tranh của họ, thì hiệu quả của các hệ thống này sẽ bị xói mòn. Nói cách khác, khả năng chống kiểm duyệt không chỉ đơn thuần là đảm bảo một giao dịch được thực hiện on-chain ‘cuối cùng’. Nó cần phải nhanh chóng”, họ viết trên Twitter.

Trưởng bộ phận nghiên cứu của SMG và là một trong những tác giả của bài báo, Max Resnick cho biết:

“Chúng tôi lo lắng hơn về việc 12 giây đủ thời gian để gây ra sự cố hơn là 10 phút”, mặc dù ông cho biết các nhà phê bình đánh giá quá cao chi phí của việc tăng thời gian đóng băng hơn nữa.

Tuy nhiên, ngay cả trong một khung thời gian ngắn, “có rất nhiều cơ chế hữu ích như đấu giá mà chúng tôi không thể xây dựng trên chain vì những người tham gia sẽ dễ dàng kiểm duyệt giá thầu của đối thủ cạnh tranh của họ”, Resnick nói.

Ông nói, một số trường hợp sử dụng không chịu được độ trễ có thể chuyển sang Layer-2, nhưng không phải tất cả.

“Hãy sử dụng PBS được lưu trữ làm ví dụ, bởi vì đó là một phiên đấu giá mà chúng tôi muốn chạy on-chain và thực sự không thể chạy theo rollup”.

PBS được bảo vệ, hay ePBS, sẽ triển khai PBS ở cấp độ giao thức — Layer đồng thuận của mainnet Ethereum — nhưng làm thế nào để thực hiện điều này là một chủ đề nghiên cứu tích cực và vẫn là một triển vọng tương đối xa vời.

“Điều này đặc biệt có liên quan trong các cuộc đấu giá, nhưng cũng áp dụng cho các bằng chứng gian lận và cập nhật Oracle ở mức độ thấp hơn”, Resnick cho biết.

Nói cách khác, trường hợp này ngụ ý rằng có thể khó giảm cơ hội tạo bằng chứng gian lận trong các Optimistic Rollup, mặc dù nó không ảnh hưởng đến ZK rollups.

“Tôi nghĩ rằng nếu chúng ta có thể làm cho chain cơ sở có khả năng chống kiểm duyệt tốt hơn, thì những Optimistic Rollup sẽ có trải nghiệm người dùng tốt hơn”, Resnick nhấn mạnh.

 Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Ông Giáo

Theo BlockWorks

Continue Reading

Featured

Changpeng Zhao bác bỏ đề xuất thay đổi điều kiện tại ngoại từ DOJ Hoa Kỳ

Cựu Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao (CZ) đã phản đối nỗ lực của chính phủ Hoa Kỳ nhằm ngăn chặn ông trở về Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) để ở cùng gia đình trong khi chờ tuyên án sau khi nhận tội.

Trong hồ sơ tòa án vào ngày 23 tháng 11, các luật sư của Zhao đã kêu gọi thẩm phán quận của Hoa Kỳ bác bỏ đề xuất thay đổi các điều kiện tại ngoại của ông, do Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ) đưa ra. 

Trích lục hồ sơ tòa án tại Tòa án Quận phía Tây Washington. Nguồn: CourtListener

Hồ sơ cũng nhắc lại rằng Zhao phải được phép rời khỏi Hoa Kỳ và trở về UAE cho đến khi bị tuyên án vào tháng 2 năm 2024.

Các luật sư khẳng định chắc chắn rằng ông không có ý định ở lại UAE để trốn tránh ngày tuyên án, bất chấp mức án có thể là 18 tháng tù.

“Như Thẩm phán Tsuchida nhận thấy, tất cả các sự kiện và tình tiết đều chứng minh rằng ông Zhao không có nguy cơ bỏ trốn và được phép cư trú ở cùng gia đình UAE trong khi chờ tuyên án. Đề nghị của chính phủ nên bị từ chối.”

Hơn nữa, các luật sư của Zhao lập luận rằng:

“Mục đích của ông Zhao rất rõ ràng là giải quyết hoàn toàn vụ việc này và thật vô lý khi ông lại tự phá huỷ tất cả những cố gắng trước đó ở bước cuối cùng”.

Vào ngày 22 tháng 11, các công tố viên Hoa Kỳ đã đệ đơn lên tòa án, cho rằng Zhao nên bị hạn chế rời khỏi Hoa Kỳ do nhận thấy rủi ro chuyến bay nghiêm trọng vì ông có khả năng ở lại UAE và không quay trở lại Mỹ vào thời điểm tuyên án trong khi UAE không có hiệp ước dẫn độ với Mỹ.

Tuy nhiên, theo tài liệu bảo lãnh nộp lên tòa án vào ngày 21 tháng 11, người ta tiết lộ rằng Zhao có một khoản bảo lãnh trị giá 175 triệu USD và cam kết quay trở lại Mỹ 14 ngày trước ngày tuyên án vào ngày 23 tháng 2 năm 2024.

Điều này xảy ra sau khi Zhao đồng ý từ chức Giám đốc điều hành của Binance trong bối cảnh đã nhận tội đối với một số cáo buộc mà DoJ đưa ra.

Mặc dù thỏa thuận này cho phép ông duy trì phần lớn cổ phần của mình tại Binance, nhưng ông sẽ không được phép giữ vị trí điều hành tại sàn giao dịch tiền điện tử.

Thỏa thuận này không ảnh hưởng đến vụ kiện đang chờ xử lý giữa Binance vơi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), tuy nhiên sẽ giải quyết các vấn đề của công ty với Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC).

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Itadori

Theo Cointelegraph

Continue Reading

Featured

Nhà kinh tế trưởng IIF tuyên bố Bitcoin (BTC) là “tài sản vô nghĩa”

Robin Brooks, nhà kinh tế trưởng tại Viện Tài chính Quốc tế (IIF), đã tuyên bố Bitcoin (BTC) là “tài sản vô nghĩa”, cho rằng các biến động thị trường của nó là do các chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) hơn là giá trị nội tại của nó. 

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Bitcoin đạt mức cao mới là 38.437 USD trên sàn giao dịch Bitstamp, mức cao nhất kể từ tháng 5 năm 2022, được thúc đẩy bởi việc giải quyết câu chuyện pháp lý của Binance và dự đoán về các quỹ Bitcoin ETF giao ngay.

Khẳng định của Brooks rằng Bitcoin giống như “chỉ là một hợp đồng tương lai khác của Fed” ngụ ý rằng giá trị và hành vi thị trường của tiền điện tử bị ảnh hưởng nặng nề bởi các chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang hơn là các nguyên tắc cơ bản của chính nó. 

Quan điểm này thách thức quan điểm phổ biến về Bitcoin như một tài sản phi tập trung và độc lập. 

Theo Brooks, các nhà đầu tư có thể được phục vụ tốt hơn bằng cách tham gia trực tiếp vào các hợp đồng tương lai đặt cược vào động thái của Fed. Ông gợi ý rằng các chuyển động của Bitcoin chỉ phản ánh các chính sách kinh tế rộng lớn hơn chứ không phải là một tài sản có giá trị độc lập.

Nhà kinh tế học nổi tiếng đã liên tục nhấn mạnh mối tương quan giữa tiền điện tử hàng đầu với chính sách lãi suất của Fed trong các bài đăng trên mạng xã hội của mình.

Quan điểm của ông được hỗ trợ bởi thực tế là giá Bitcoin giảm khi Fed áp dụng quan điểm diều hâu và tăng lên với quan điểm ôn hòa. 

Brooks cũng đã bác bỏ ý tưởng coi Bitcoin như một kho lưu trữ giá trị hoặc một phương tiện đa dạng hóa. Trước đây ông đã gọi nó là “tài sản bong bóng” dễ bị tổn thương trước những thay đổi trong chính sách tiền tệ.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Annie

Theo U.today

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Exchange68.