Connect with us

Featured

Các chỉ báo kỹ thuật đề xuất “mua mạnh” cho XRP

Bài viết này sẽ phân tích toàn diện về động lực giá của XRP, bao gồm các chỉ báo kỹ thuật và đường trung bình động.

XRP

Chỉ báo kỹ thuật

Chỉ báo kỹ thuật được thiết lập dựa trên tính toán toán học sử dụng giá lịch sử, khối lượng và thông tin hợp đồng mở trong thị trường hợp đồng tương lai để dự đoán biến động giá sắp tới.

Dưới đây là phân tích chi tiết các chỉ báo kỹ thuật của XRP:

– RSI(14): Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) so sánh các khoản lời và lỗ gần đây nhằm xác định điều kiện quá mua và quá bán của một tài sản. Chỉ số RSI hiện ở mức 61.039, ngụ ý vị thế mua.

– STOCH(9,6): Chỉ báo Stochastic Oscillator so sánh giá đóng của chứng khoán với phạm vi giá của nó trong một khoảng thời gian cụ thể. Giá trị 38,329 biểu thị điều kiện bán.

– STOCHRSI(14): Stochastic RSI kết hợp 2 chỉ báo phổ biến là Stochastic Oscillator và RSI. Giá trị 100.000 cho thấy tài sản đang ở trong tình trạng quá mua.

– MACD(12,26): Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) là một chỉ báo xung lực theo sau xu hướng thể hiện mối quan hệ giữa hai đường trung bình động của giá chứng khoán. Giá trị 0,001 ngụ ý vị thế mua.

– ADX(14): Chỉ số định hướng trung bình (ADX) được sử dụng để đo độ mạnh hoặc yếu của xu hướng, không phải định hướng thực tế. Giá trị 28,724 biểu thị vị thế mua.

– Williams %R: Williams %R là một chỉ báo xung lực đo mức quá mua và quá bán. Giá trị -22,170 cho thấy tài sản đang ở trạng thái mua.

– CCI(14): Chỉ số kênh hàng hóa (CCI) là một chỉ báo dao động dựa trên động lực được sử dụng để giúp xác định thời điểm phương tiện đầu tư đạt đến trạng thái quá mua hoặc quá bán. Giá trị 307,8941 biểu thị tình trạng quá mua.

– ATR(14): Phạm vi thực trung bình (ATR) là một chỉ báo thị trường biến động. Giá trị 0,0046 cho thấy ít biến động hơn.

– Đỉnh/đáy(14): Giá trị này đại diện cho giá cao nhất và thấp nhất trong 14 ngày qua. Giá trị 0,0058 cho biết vị thế mua.

– Bộ tạo dao động cuối cùng: Bộ tạo dao động cuối cùng là một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng để xác định khả năng đảo ngược giá. Giá trị 53,438 cho biết vị thế mua.

– ROC: Tỷ lệ thay đổi (ROC) là một bộ dao động động lực, đo lường thay đổi phần trăm giữa giá hiện tại và giá quá khứ trong giai đoạn n. Giá trị 3,528 biểu thị vị thế mua.

– Sức mạnh bò/gấu(13): Chỉ số Elder-Ray được Tiến sĩ Alexander Elder phát triển là một bộ dao động đo lường sức mạnh của phe bò và phe gấu trên thị trường. Giá trị 0,0177 cho biết vị thế mua.

Dưới đây là tóm tắt các chỉ báo kỹ thuật ở dạng bảng:

Tên

Giá trị

Hành động

RSI(14

61,039

Mua

STOCH(9.6)

38,329

Bán

STOCHRSI(14)

100,000

Quá mua

MACD(12.26)

0,001

Mua

ADX(14)

28,724

Mua

Williams %R

-22,170

Mua

CCI(14)

307,8941

Quá mua

ATR(14)

0,0046

Ít biến động

Đỉnh/đáy(14)

0,0058

Mua

Bộ tạo dao động cuối cùng

53,438

Mua

ROC

3,528

Mua

Sức mạnh bò/gấu(13)

0.0177

Mua

 

Tóm lại, các chỉ báo kỹ thuật cho thấy tâm lý tăng giá mạnh mẽ đối với XRP vì có 8 tín hiệu mua, 1 tín hiệu bán và 2 tín hiệu quá mua. Tóm lại là “mua mạnh”.

Đường trung bình động

Đường trung bình động (MA) được các nhà phân tích sử dụng trong phân tích kỹ thuật để xác định xu hướng trong bộ dữ liệu, chẳng hạn như giá cổ phiếu. Chúng giúp giảm nhiễu và thay đổi trong dữ liệu giá để thể hiện một đường mượt mà hơn, giúp bạn dễ dàng nhìn thấy hướng hoặc xu hướng tổng thể hơn.

Có một số loại đường trung bình động, nhưng hai trong số những loại phổ biến nhất là đường trung bình động đơn giản (SMA) và đường trung bình động hàm mũ (EMA).

1. Đường trung bình động đơn giản (SMA): SMA được tính bằng cách cộng các mức giá trong một số khoảng thời gian nhất định lại với nhau rồi chia cho số khoảng thời gian đó. Ví dụ, đường SMA 5 ngày sẽ cộng các giá đóng trong 5 ngày qua lại với nhau rồi chia cho 5. Đường SMA đưa ra trọng số bằng nhau cho tất cả các điểm dữ liệu trong phép tính.

2. Đường trung bình động hàm mũ (EMA): Đường EMA tương tự như đường SMA, nhưng mang lại nhiều trọng số hơn cho dữ liệu gần đây. Điều này có nghĩa là nó phản ứng nhanh hơn với những thay đổi giá gần đây so với SMA. Việc tính toán EMA phức tạp hơn một chút so với SMA, liên quan đến hệ số làm mịn hàm mũ để tăng thêm trọng số cho các mức giá gần đây.

Tầm quan trọng của các đường trung bình động theo thời gian khác nhau (như 5 ngày, 10 ngày, 20 ngày, 50 ngày, 100 ngày và 200 ngày) nằm ở khung thời gian mà các trader quan tâm:

– MA 5 ngày, 10 ngày và 20 ngày thường được sử dụng cho các xu hướng ngắn hạn. Chúng phản ứng nhanh với những thay đổi về giá và rất hữu ích cho các trader muốn tận dụng biến động giá ngắn hạn.

– MA 50 ngày và 100 ngày mang tính trung hạn hơn. Chúng ít nhạy cảm hơn với biến động giá hàng ngày và cung cấp bức tranh rõ ràng hơn về xu hướng trung hạn.

– MA 200 ngày là một chỉ báo xu hướng dài hạn. Nó ít nhạy cảm hơn với biến động giá hàng ngày và cung cấp bức tranh rõ ràng hơn về xu hướng dài hạn. Nhiều trader cho rằng thị trường đang trong xu hướng tăng dài hạn khi giá cao hơn MA 200 ngày và trong xu hướng giảm dài hạn khi giá nằm dưới.

Điều quan trọng cần lưu ý là MA là các chỉ báo trễ, có nghĩa là chúng dựa trên giá trong quá khứ. Chúng có thể giúp xác định xu hướng nhưng sẽ không dự đoán biến động giá trong tương lai.

Dưới đây là phân tích chi tiết về các đường trung bình động cho XRP:

– MA5: Đường SMA 5 ngày ở mức 0,47564 đô la, báo hiệu vị trí mua. Đường EMA 5 ngày là 0,47746 đô la, cũng cho thấy vị trí mua.

– MA10: Đường SMA 10 ngày là 0,47426 đô la, cho thấy vị trí mua. Đường EMA 10 ngày là 0,4747 đô la, cũng cho thấy vị trí mua.

– MA20: Đường SMA 20 ngày là 0,47089 đô la, cho thấy vị trí mua. Đường EMA 20 ngày là 0,47411 đô la, cũng cho thấy vị trí mua.

– MA50: Đường SMA 50 ngày là 0,47496 đô la, cho thấy vị trí mua. Đường EMA 50 ngày là 0,47898 đô la, cũng cho thấy vị trí mua.

– MA100: Đường SMA 100 ngày là 0,49246 đô la, cho thấy vị trí bán. Đường EMA 100 ngày là 0,48716 đô la, cũng cho thấy vị trí bán.

– MA200: Đường SMA 200 ngày là 0,504 đô la cho thấy vị trí bán. Đường EMA 200 ngày là 0,49804 đô la, cũng cho thấy vị trí bán.

Dưới đây là tóm tắt các đường trung bình động ở dạng bảng:

Giai đoạn

SMA

EMA

MA5

0,47564 đô la (mua)

0,47746 đô la (mua)

MA10

0,47426 đô la (mua)

0,47470 đô la (mua)

MA20

0,47089 đô la (mua)

0,47411 đô la (mua)

MA50

0,47496 đô la (mua)

0,47898 đô la (mua)

MA100

0,49246 đô la (bán)

0,48716 đô la (bán)

MA200

0,50400 đô la (bán)

0,49804 đô la (bán)

Các đường trung bình động cho thấy tâm lý lẫn lộn đối với XRP vì có 8 tín hiệu mua và 4 tín hiệu bán. Tóm lại là “mua”.

Kết luận

Các chỉ báo kỹ thuật và đường trung bình động cho thấy tâm lý tăng giá chung đối với XRP. Các chỉ báo kỹ thuật nhấp nháy tín hiệu mua mạnh, với 8 tín hiệu mua, 1 tín hiệu bán và 2 tín hiệu quá mua. Điều này cho thấy thị trường hiện đang có lợi cho người mua, nhưng cần lưu ý là tình trạng quá mua đôi khi có thể dẫn đến điều chỉnh.

Các đường trung bình động, cả SMA và EMA trong các giai đoạn khác nhau, cũng gợi ý mua. Tuy nhiên, MA 100 ngày và 200 ngày cho thấy vị thế bán, ngụ ý xu hướng dài hạn có thể là giảm.

Do đó, các trader và nhà đầu tư nên thận trọng và xem xét các yếu tố này khi đưa ra quyết định giao dịch của mình. Như mọi khi, điều quan trọng cần lưu ý là mặc dù các công cụ phân tích kỹ thuật có thể cung cấp thông tin chi tiết hữu ích, nhưng không đảm bảo cho hiệu suất trong tương lai. Vì vậy, tất cả các chiến lược giao dịch nên được sử dụng cùng với thông tin thị trường và nghiên cứu cá nhân khác.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Đình Đình

Theo Crypto Globe

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Featured

BONE tăng 10% khi các nhà phát triển SHIB thực hiện bước bảo mật quan trọng

BONE, token hệ sinh thái Shiba Inu (SHIB), đã tăng khoảng 10% trong 24 giờ qua, ghi nhận một trong những mức tăng cao hơn trong số các thị trường tiền điện tử trầm lắng.

BONE đang giao dịch với giá 90 cent vào thời điểm viết bài với mức vốn hóa thị trường là 225 triệu USD.

Nguồn: TradingView

Tâm lý trader đã phấn chấn hơn khi các nhà phát triển đã từ bỏ hoàn toàn hợp đồng triển khai token BONE – điều này giúp tăng cường tính bảo mật của nó. Khối lượng giao dịch token đã tăng hơn 3 triệu USD so với thứ Hai.

Trong giới tiền điện tử, việc từ bỏ hợp đồng thông minh có nghĩa là người tạo hợp đồng sẽ không còn quyền kiểm soát hợp đồng đó nữa – mang lại cho nhà đầu tư cảm giác an toàn vì hợp đồng không còn có thể bị thay đổi hoặc cập nhật và do đó tránh được khả năng thao túng của người tạo hợp đồng.

Bone là một phần của bộ ba token – 2 token khác là Treat (TREAT) và Leash (LEASH) – được sử dụng để trả phí và bỏ phiếu về các vấn đề quản trị trên blockchain Shibarium, được các nhà phát triển Shiba phát hành vào tháng 8.

Trong khi đó, canxi (CAL), một token bù nhìn được phát hành với mục đích từ bỏ BONE, đã nhanh chóng trở thành token ưa chuộng của các nhà đầu tư hoạt động xã hội. CAL đạt mức vốn hóa thị trường 10 triệu USD trước khi giảm 50% kể từ mức đỉnh vào thứ Hai.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo Coindesk

Continue Reading

Featured

Binance rút khỏi Nga giữa lúc thị phần giảm xuống 50%

Binance, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất và nổi bật nhất thế giới, đã tuyên bố rút hoàn toàn khỏi thị trường Nga. Sàn giao dịch đã ký kết thỏa thuận bán các hoạt động tại Nga cho CommEX, một động thái phản ánh cam kết của Binance đối với chiến lược tuân thủ toàn cầu của mình.

Quyết định rút khỏi Nga được đưa ra khi Binance đặt mục tiêu điều chỉnh hoạt động của mình với các tiêu chuẩn và quy định tuân thủ toàn cầu đang phát triển. Noah Perlman, Giám đốc tuân thủ của Binance, nhấn mạnh:

“Khi hướng tới tương lai, chúng tôi nhận ra rằng hoạt động ở Nga không tương thích với chiến lược tuân thủ của Binance. Chúng tôi vẫn tin tưởng vào sự phát triển lâu dài của ngành Web3 trên toàn thế giới và sẽ tập trung năng lượng vào hơn 100 quốc gia khác nơi chúng tôi đang hoạt động.”

Là một phần của sự thay đổi chiến lược này, Binance sẽ hợp tác chặt chẽ với CommEX để đảm bảo quá trình chuyển đổi suôn sẻ cho cơ sở người dùng Nga. Quá trình bắt đầu sử dụng đối với người dùng Nga hiện tại sẽ mất tới một năm, trong thời gian đó tất cả tài sản của những người dùng này sẽ được giữ an toàn và bảo vệ an toàn.

Trong vài tháng tới, Binance sẽ ngừng hoạt động tất cả các dịch vụ sàn giao dịch và ngành nghề kinh doanh tại Nga. Bất chấp sự thay đổi đáng kể này, sàn giao dịch vẫn cam kết duy trì trải nghiệm mượt mà và thân thiện với người dùng cho khách hàng của mình trong suốt giai đoạn chuyển đổi.

Thị phần Binance giảm

Binance đã mất thị phần đáng kể vào tay các đối thủ toàn cầu không cung cấp hỗ trợ đô la Mỹ trong năm nay.

Binance kết thúc năm 2022 với 75% thị phần trong một nhóm nền tảng đình đám bao gồm cả những công ty lớn ở châu Á như Upbit, Huobi, Bybit và OKX – nhưng con số đó giảm đều đặn trong suốt năm, chạm 54% trong tháng 8. Dữ liệu chưa đầy đủ trong tháng 9 cho thấy thị phần của Binance sẽ giảm hơn nữa xuống dưới 51%.

Sàn giao dịch khổng lồ do Changpeng Zhao điều hành đã phải chịu đựng một năm đầy khó khăn về mặt pháp lý – đáng chú ý nhất là ở Mỹ, nơi nó đã bị kiện bởi cả Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) cũng như Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC). Nó cũng đã thu hút sự giám sát ở những nơi khác, chẳng hạn như ở Pháp, nơi sàn đang bị điều tra, trong khi hoàn toàn rời khỏi các thị trường khác, mới nhất là Nga.

Binance đã sa thải một số lượng đáng kể nhân lực 7.000 người vào tháng 5, tuyên bố vào thời điểm đó rằng quyết định này là “để đảm bảo các nguồn lực của chúng tôi được phân bổ hợp lý nhằm phản ánh nhu cầu ngày càng tăng của người dùng và cơ quan quản lý”.

Thị phần của Binance giảm đi kèm theo khối lượng giao dịch giảm trên diện rộng. Khối lượng giao ngay trên tất cả các sàn giao dịch chỉ đạt 423 tỷ USD trong tháng 8, con số thấp nhất kể từ năm 2020. 

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Tạp chí Bitcoin

Continue Reading

Featured

WLD tăng 5% trong vòng 6 giờ sau hoạt động mua ròng 1 triệu đô la trên Binance

WLD của Worlcoin đã bắt đầu một phong trào đi lên, tạo ra sự quan tâm đáng kể của người dùng tiền điện tử. Token đã tăng khoảng 80% giá trị trong hai tuần qua. Riyad Carey, một nhà nghiên cứu tiền điện tử nổi tiếng, đã quan sát hoạt động mua WLD đáng kể trên Binance trong 24 giờ qua và cho rằng đây là một bước phát triển đáng chú ý đối với token blockchain mới.

Carey đã sử dụng dữ liệu từ Kaiko, nền tảng cung cấp dữ liệu tiền điện tử, để phân tích hành vi gần đây của WLD. Nhà nghiên cứu đã chia sẻ ảnh chụp màn hình cho thấy hoạt động mua ròng WLD trị giá khoảng 1 triệu USD trên sàn giao dịch Binance trong vòng sáu giờ. Hoạt động mua đó đã dẫn đến mức tăng 5% cho WLD, để lại dấu hiệu cho thấy người dùng có thể đang tích lũy.

Thông tin được Carey chia sẻ đã tiết lộ khối lượng tích lũy của WLD trên nhiều sàn giao dịch tiền điện tử, bao gồm Uniswap, Bithumb, Bybit, Kucoin, OKX và Binance. Tính đến ngày 25 tháng 9, chỉ có Binance ghi nhận mức tăng đột biến đáng kể về số liệu khối lượng tích lũy.

Worldcoin ra mắt vào tháng 7 năm 2023 và tạo ra sự quan tâm đáng kể sau khi niêm yết trên nhiều sàn giao dịch. Một lượng lớn người dùng đã thấy giá token tăng vọt trong vòng vài giờ. WLD tăng lên 5,29 USD trước khi thoái lui và đóng cửa ngày giao dịch đầu tiên ở mức 2,16 USD. Sự biến động đó không gây ngạc nhiên cho người dùng tiền điện tử, vì nó thường xuyên xảy ra với nhiều dự án mới, đặc biệt là những dự án được thổi phồng đáng kể.

WLD đã giao dịch đi ngang trong hai tháng qua. Nó dao động trong khoảng từ 2,52 USD đến 0,97 USD. Đợt tăng giá gần đây của token tiền điện tử đã thiết lập mức kháng cự trung hạn tại 1,72 USD. Tính đến thời điểm viết bài, WLD đang giao dịch ở mức 1,73 USD khi nó cố gắng vượt qua ngưỡng kháng cự trung hạn và có khả năng hướng tới các mức cao hơn.

Nguồn: TradingView

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo Coinedition

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Exchange68.