Connect with us

Featured

Số liệu on-chain mới này nói gì về trạng thái của Bitcoin?

Sau 18 tháng nghiên cứu kỹ lưỡng, một số liệu on-chain mới đã được thêm vào cho Bitcoin. Và những người khởi xướng không ai khác chính là nền tảng phân tích on-chain Glassnode và công ty quản lý tài sản toàn cầu ARK Invest.

Các số liệu on-chain đóng vai trò quan trọng trong việc hiểu được động lực của mạng Bitcoin và tâm lý thị trường. Đối với cộng tác viên nghiên cứu David Puell của ARK Invest và nhà phân tích trưởng James Check của Glassnode, “Cointime Economics” là từ khóa tốt nhất để gọi số liệu này.

Ngoài ra, nếu bạn quen thuộc với bối cảnh on-chain, bạn sẽ nhận ra rằng Puell, nhà sáng tạo nổi tiếng của Puell Multiple, không phải là “tay mơ” trong việc giới thiệu các số liệu. Mặt khác, Check cũng đã được công nhận vì đóng góp vào quá trình phát triển các số liệu trên nền tảng Glassnode. Vậy chính xác thì Cointime Economics là gì?

Coinblocks để giải cứu?

Theo tài liệu nghiên cứu hợp tác, Cointime Economics sẽ hoạt động như một thước đo có thể thay thế về cung và cầu của Bitcoin. Khi đánh giá số liệu, Check và Puell lưu ý cần xem xét một số số liệu hiện có.

Các số liệu này bao gồm tỷ lệ Giá trị thị trường trên Giá trị hợp lý (MVRV), tỷ lệ lạm phát Bitcoin và chi phí tính theo khối lượng.

Dựa trên thông tin từ báo cáo, kết hợp các số liệu trên sẽ giúp xác định mức định giá, hoạt động và trạng thái kinh tế của Bitcoin. Từ đó, dẫn đến sự ra đời của khái niệm “coinblock”. Bài báo giải thích thuật ngữ này như sau:

“Coinblock là sản phẩm của số lượng Bitcoin và số lượng block được tạo ra trong khoảng thời gian mà số Bitcoin đó không bị di chuyển”.

Nhưng để đánh giá nền kinh tế, giá trị hoặc hoạt động mạng của Bitcoin, Coinblocks Created (CBD), Coinblock Destroyed (CBD) và Coinblocks Stored (CBS) sẽ có các vai trò khác nhau.

CBD đo lường doanh thu theo thời gian của khối lượng Bitcoin hoặc số lượng Bitcoin được di chuyển trong một khoảng thời gian nhất định, thời gian nắm giữ hoặc thời gian được giữ trước khi di chuyển.

Sự hủy diệt đồng nghĩa với đầu hàng

Vì vậy, khi coinblock bị phá hủy nghiêm trọng, điều đó cho thấy holder dài hạn đang bán ra. Nó cũng ngụ ý rằng “tiền thông minh” của Bitcoin giao dịch từ cơ sở chi phí thấp hơn đồng thời tạo ra lợi nhuận cao hơn.

Do đó, số lượng coinblock bị phá hủy tăng đột biến có mối tương quan cao với mức giá đạt đỉnh.

Mặt khác, Coinblocks Stored (CBS) đại diện cho tổng số coinblock hoặc chênh lệch giữa tổng số coinblock được tạo và tổng số coinblock bị phá hủy.

Khi CBS âm trong khoảng thời gian 7 ngày, điều đó có nghĩa là số lượng coinblock bị phá hủy đã vượt quá số lượng được tạo ra. Điều này cho thấy số lượng đáng kể các coin cũ di chuyển trong khoảng thời gian ngắn.

Khi CBS dương, điều đó có nghĩa là số coinblock được tạo ra vượt qua số lượng coinblock bị phá hủy. Tức là, có ít coin cũ được di chuyển hơn trong thời gian ngắn.

Cuối cùng, Coinblocks Created (CBC) đại diện cho tổng cointime tạo ra trong mạng Bitcoin, bất kể chuyển động của coin. Bằng cách kết hợp tất cả các thông số, Glassnode và ARK Invest đã xem xét điều gì đã xảy ra vào năm 2017 khi CBD vượt qua CBS.

Bitcoin

Nguồn: Ark Invest và Glassnode

Từ biểu đồ trên, bài nghiên cứu kết luận rằng Cointime Economics đang xây dựng các block theo thời gian.

“Nhiều coin hơn hoạt động trên thị trường thay vì bị mất hoặc không hoạt động vào thời điểm này”.

Nền kinh tế sống động như thế nào?

Một mô hình khác từ báo cáo để hiểu trạng thái kinh tế của Bitcoin là sử dụng liveliness và vaultedness. Liveliness của Bitcoin có giá trị từ 0 đến 1, biểu thị tỷ lệ thanh lý từ những holder dài hạn.

Nếu chỉ báo tăng lên thì holder dài hạn đang thanh lý các vị thế. Tuy nhiên, số liệu giảm cho thấy holder quyết định tiếp tục HODL. Mặt khác, Vaultedness đo lường mức độ không hoạt động của mạng.

Trong trường hợp liveliness tăng lên 1 thì sẽ không có holder Bitcoin. Và khi vaultedness đạt đến 1, điều đó có nghĩa là thợ đào chưa bao giờ bán bất kỳ BTC nào của họ.

Bitcoin

Nguồn: Ark Invest và Glassnode

Để kiểm tra vị thế kinh tế của Bitcoin, Cointime Economics cũng xem xét tỷ lệ lạm phát danh nghĩa và điều chỉnh. Theo định nghĩa, tỷ lệ lạm phát là tỷ lệ phần trăm coin mới chia cho nguồn cung hiện tại.

Tỷ lệ lạm phát thấp hơn đối với BTC

Vì vậy, để giải thích điều này, Puell và Check đã xem xét các số liệu từ năm 2013 đến năm 2017 và tại thời điểm viết bài. Họ kết luận:

“Ngược lại, từ năm 2013 đến năm 2017, lạm phát cointime đạt mức ngang bằng với lạm phát danh nghĩa, sau đó đã vượt qua tính đến thời điểm đăng tải nghiên cứu này”.

Vào thời điểm viết bài, tỷ lệ lạm phát danh nghĩa và lạm phát điều chỉnh cointime cho thấy lạm phát đang bị đánh giá thấp. Điều này là do BTC tăng giá chậm hơn nhiều so với những năm trước.

Bitcoin

Nguồn: Ark Invest và Glassnode

Mặc dù Bitcoin Cointime Economic vẫn chỉ mới được xem xét gần đây nhưng không thể phủ nhận số liệu này có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn về tâm lý thị trường. Các trader tiền thông minh cũng có thể cần đánh giá nhiều yếu tố khác cùng với số liệu nói trên để có được bức tranh đầy đủ về những gì nó cung cấp.

Bạn có thể xem giá các đồng coin ở đây.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Đình Đình

Theo AMBCrypto

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Featured

Số liệu on-chain mới này nói gì về trạng thái của Bitcoin?

Sau 18 tháng nghiên cứu kỹ lưỡng, một số liệu on-chain mới đã được thêm vào cho Bitcoin. Và những người khởi xướng không ai khác chính là nền tảng phân tích on-chain Glassnode và công ty quản lý tài sản toàn cầu ARK Invest.

Các số liệu on-chain đóng vai trò quan trọng trong việc hiểu được động lực của mạng Bitcoin và tâm lý thị trường. Đối với cộng tác viên nghiên cứu David Puell của ARK Invest và nhà phân tích trưởng James Check của Glassnode, “Cointime Economics” là từ khóa tốt nhất để gọi số liệu này.

Ngoài ra, nếu bạn quen thuộc với bối cảnh on-chain, bạn sẽ nhận ra rằng Puell, nhà sáng tạo nổi tiếng của Puell Multiple, không phải là “tay mơ” trong việc giới thiệu các số liệu. Mặt khác, Check cũng đã được công nhận vì đóng góp vào quá trình phát triển các số liệu trên nền tảng Glassnode. Vậy chính xác thì Cointime Economics là gì?

Coinblocks để giải cứu?

Theo tài liệu nghiên cứu hợp tác, Cointime Economics sẽ hoạt động như một thước đo có thể thay thế về cung và cầu của Bitcoin. Khi đánh giá số liệu, Check và Puell lưu ý cần xem xét một số số liệu hiện có.

Các số liệu này bao gồm tỷ lệ Giá trị thị trường trên Giá trị hợp lý (MVRV), tỷ lệ lạm phát Bitcoin và chi phí tính theo khối lượng.

Dựa trên thông tin từ báo cáo, kết hợp các số liệu trên sẽ giúp xác định mức định giá, hoạt động và trạng thái kinh tế của Bitcoin. Từ đó, dẫn đến sự ra đời của khái niệm “coinblock”. Bài báo giải thích thuật ngữ này như sau:

“Coinblock là sản phẩm của số lượng Bitcoin và số lượng block được tạo ra trong khoảng thời gian mà số Bitcoin đó không bị di chuyển”.

Nhưng để đánh giá nền kinh tế, giá trị hoặc hoạt động mạng của Bitcoin, Coinblocks Created (CBD), Coinblock Destroyed (CBD) và Coinblocks Stored (CBS) sẽ có các vai trò khác nhau.

CBD đo lường doanh thu theo thời gian của khối lượng Bitcoin hoặc số lượng Bitcoin được di chuyển trong một khoảng thời gian nhất định, thời gian nắm giữ hoặc thời gian được giữ trước khi di chuyển.

Sự hủy diệt đồng nghĩa với đầu hàng

Vì vậy, khi coinblock bị phá hủy nghiêm trọng, điều đó cho thấy holder dài hạn đang bán ra. Nó cũng ngụ ý rằng “tiền thông minh” của Bitcoin giao dịch từ cơ sở chi phí thấp hơn đồng thời tạo ra lợi nhuận cao hơn.

Do đó, số lượng coinblock bị phá hủy tăng đột biến có mối tương quan cao với mức giá đạt đỉnh.

Mặt khác, Coinblocks Stored (CBS) đại diện cho tổng số coinblock hoặc chênh lệch giữa tổng số coinblock được tạo và tổng số coinblock bị phá hủy.

Khi CBS âm trong khoảng thời gian 7 ngày, điều đó có nghĩa là số lượng coinblock bị phá hủy đã vượt quá số lượng được tạo ra. Điều này cho thấy số lượng đáng kể các coin cũ di chuyển trong khoảng thời gian ngắn.

Khi CBS dương, điều đó có nghĩa là số coinblock được tạo ra vượt qua số lượng coinblock bị phá hủy. Tức là, có ít coin cũ được di chuyển hơn trong thời gian ngắn.

Cuối cùng, Coinblocks Created (CBC) đại diện cho tổng cointime tạo ra trong mạng Bitcoin, bất kể chuyển động của coin. Bằng cách kết hợp tất cả các thông số, Glassnode và ARK Invest đã xem xét điều gì đã xảy ra vào năm 2017 khi CBD vượt qua CBS.

Bitcoin

Nguồn: Ark Invest và Glassnode

Từ biểu đồ trên, bài nghiên cứu kết luận rằng Cointime Economics đang xây dựng các block theo thời gian.

“Nhiều coin hơn hoạt động trên thị trường thay vì bị mất hoặc không hoạt động vào thời điểm này”.

Nền kinh tế sống động như thế nào?

Một mô hình khác từ báo cáo để hiểu trạng thái kinh tế của Bitcoin là sử dụng liveliness và vaultedness. Liveliness của Bitcoin có giá trị từ 0 đến 1, biểu thị tỷ lệ thanh lý từ những holder dài hạn.

Nếu chỉ báo tăng lên thì holder dài hạn đang thanh lý các vị thế. Tuy nhiên, số liệu giảm cho thấy holder quyết định tiếp tục HODL. Mặt khác, Vaultedness đo lường mức độ không hoạt động của mạng.

Trong trường hợp liveliness tăng lên 1 thì sẽ không có holder Bitcoin. Và khi vaultedness đạt đến 1, điều đó có nghĩa là thợ đào chưa bao giờ bán bất kỳ BTC nào của họ.

Bitcoin

Nguồn: Ark Invest và Glassnode

Để kiểm tra vị thế kinh tế của Bitcoin, Cointime Economics cũng xem xét tỷ lệ lạm phát danh nghĩa và điều chỉnh. Theo định nghĩa, tỷ lệ lạm phát là tỷ lệ phần trăm coin mới chia cho nguồn cung hiện tại.

Tỷ lệ lạm phát thấp hơn đối với BTC

Vì vậy, để giải thích điều này, Puell và Check đã xem xét các số liệu từ năm 2013 đến năm 2017 và tại thời điểm viết bài. Họ kết luận:

“Ngược lại, từ năm 2013 đến năm 2017, lạm phát cointime đạt mức ngang bằng với lạm phát danh nghĩa, sau đó đã vượt qua tính đến thời điểm đăng tải nghiên cứu này”.

Vào thời điểm viết bài, tỷ lệ lạm phát danh nghĩa và lạm phát điều chỉnh cointime cho thấy lạm phát đang bị đánh giá thấp. Điều này là do BTC tăng giá chậm hơn nhiều so với những năm trước.

Bitcoin

Nguồn: Ark Invest và Glassnode

Mặc dù Bitcoin Cointime Economic vẫn chỉ mới được xem xét gần đây nhưng không thể phủ nhận số liệu này có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn về tâm lý thị trường. Các trader tiền thông minh cũng có thể cần đánh giá nhiều yếu tố khác cùng với số liệu nói trên để có được bức tranh đầy đủ về những gì nó cung cấp.

Bạn có thể xem giá các đồng coin ở đây.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Đình Đình

Theo AMBCrypto

Continue Reading

Featured

Changpeng Zhao bác bỏ đề xuất thay đổi điều kiện tại ngoại từ DOJ Hoa Kỳ

Cựu Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao (CZ) đã phản đối nỗ lực của chính phủ Hoa Kỳ nhằm ngăn chặn ông trở về Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) để ở cùng gia đình trong khi chờ tuyên án sau khi nhận tội.

Trong hồ sơ tòa án vào ngày 23 tháng 11, các luật sư của Zhao đã kêu gọi thẩm phán quận của Hoa Kỳ bác bỏ đề xuất thay đổi các điều kiện tại ngoại của ông, do Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ) đưa ra. 

Trích lục hồ sơ tòa án tại Tòa án Quận phía Tây Washington. Nguồn: CourtListener

Hồ sơ cũng nhắc lại rằng Zhao phải được phép rời khỏi Hoa Kỳ và trở về UAE cho đến khi bị tuyên án vào tháng 2 năm 2024.

Các luật sư khẳng định chắc chắn rằng ông không có ý định ở lại UAE để trốn tránh ngày tuyên án, bất chấp mức án có thể là 18 tháng tù.

“Như Thẩm phán Tsuchida nhận thấy, tất cả các sự kiện và tình tiết đều chứng minh rằng ông Zhao không có nguy cơ bỏ trốn và được phép cư trú ở cùng gia đình UAE trong khi chờ tuyên án. Đề nghị của chính phủ nên bị từ chối.”

Hơn nữa, các luật sư của Zhao lập luận rằng:

“Mục đích của ông Zhao rất rõ ràng là giải quyết hoàn toàn vụ việc này và thật vô lý khi ông lại tự phá huỷ tất cả những cố gắng trước đó ở bước cuối cùng”.

Vào ngày 22 tháng 11, các công tố viên Hoa Kỳ đã đệ đơn lên tòa án, cho rằng Zhao nên bị hạn chế rời khỏi Hoa Kỳ do nhận thấy rủi ro chuyến bay nghiêm trọng vì ông có khả năng ở lại UAE và không quay trở lại Mỹ vào thời điểm tuyên án trong khi UAE không có hiệp ước dẫn độ với Mỹ.

Tuy nhiên, theo tài liệu bảo lãnh nộp lên tòa án vào ngày 21 tháng 11, người ta tiết lộ rằng Zhao có một khoản bảo lãnh trị giá 175 triệu USD và cam kết quay trở lại Mỹ 14 ngày trước ngày tuyên án vào ngày 23 tháng 2 năm 2024.

Điều này xảy ra sau khi Zhao đồng ý từ chức Giám đốc điều hành của Binance trong bối cảnh đã nhận tội đối với một số cáo buộc mà DoJ đưa ra.

Mặc dù thỏa thuận này cho phép ông duy trì phần lớn cổ phần của mình tại Binance, nhưng ông sẽ không được phép giữ vị trí điều hành tại sàn giao dịch tiền điện tử.

Thỏa thuận này không ảnh hưởng đến vụ kiện đang chờ xử lý giữa Binance vơi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), tuy nhiên sẽ giải quyết các vấn đề của công ty với Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC).

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Itadori

Theo Cointelegraph

Continue Reading

Featured

Nhà kinh tế trưởng IIF tuyên bố Bitcoin (BTC) là “tài sản vô nghĩa”

Robin Brooks, nhà kinh tế trưởng tại Viện Tài chính Quốc tế (IIF), đã tuyên bố Bitcoin (BTC) là “tài sản vô nghĩa”, cho rằng các biến động thị trường của nó là do các chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) hơn là giá trị nội tại của nó. 

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Bitcoin đạt mức cao mới là 38.437 USD trên sàn giao dịch Bitstamp, mức cao nhất kể từ tháng 5 năm 2022, được thúc đẩy bởi việc giải quyết câu chuyện pháp lý của Binance và dự đoán về các quỹ Bitcoin ETF giao ngay.

Khẳng định của Brooks rằng Bitcoin giống như “chỉ là một hợp đồng tương lai khác của Fed” ngụ ý rằng giá trị và hành vi thị trường của tiền điện tử bị ảnh hưởng nặng nề bởi các chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang hơn là các nguyên tắc cơ bản của chính nó. 

Quan điểm này thách thức quan điểm phổ biến về Bitcoin như một tài sản phi tập trung và độc lập. 

Theo Brooks, các nhà đầu tư có thể được phục vụ tốt hơn bằng cách tham gia trực tiếp vào các hợp đồng tương lai đặt cược vào động thái của Fed. Ông gợi ý rằng các chuyển động của Bitcoin chỉ phản ánh các chính sách kinh tế rộng lớn hơn chứ không phải là một tài sản có giá trị độc lập.

Nhà kinh tế học nổi tiếng đã liên tục nhấn mạnh mối tương quan giữa tiền điện tử hàng đầu với chính sách lãi suất của Fed trong các bài đăng trên mạng xã hội của mình.

Quan điểm của ông được hỗ trợ bởi thực tế là giá Bitcoin giảm khi Fed áp dụng quan điểm diều hâu và tăng lên với quan điểm ôn hòa. 

Brooks cũng đã bác bỏ ý tưởng coi Bitcoin như một kho lưu trữ giá trị hoặc một phương tiện đa dạng hóa. Trước đây ông đã gọi nó là “tài sản bong bóng” dễ bị tổn thương trước những thay đổi trong chính sách tiền tệ.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Annie

Theo U.today

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Exchange68.