Connect with us

Featured

Phân tích kỹ thuật EOS ngày 12 tháng 5

EOS đã tăng hơn 60% và thiết lập mức cao mới 14,87 đô la, cao nhất kể từ tháng 6 năm 2018. EOS cũng hoạt động tốt so với BTC và quay trở lại mức cao nhất của tháng 10 năm 2020 sau khi đạt 26.190 SAT.

EOS/USD trở lại mức cao chưa từng thấy kể từ tháng 6 năm 2018

Các mức hỗ trợ chính: 13 đô la, 12,3 đô la, 10,78 đô la.

Các mức kháng cự chính: 14,85 đô la, 16,5 đô la, 17,75 đô la.

EOS bùng nổ tổng cộng 63% vào ngày hôm qua sau thông báo BlockOne đã huy động được 10 tỷ đô la để khởi động một sàn giao dịch mới. Sau tin tức, EOS tăng từ 9 đô la lên trên 14 đô la vào cuối ngày. Hôm nay, nó tiếp tục leo lên đến 14,87 đô la – mức giá chưa từng thấy kể từ tháng 6 năm 2018. Ở đây, EOS đã gặp kháng cự tại Fib mở rộng 1,414 và quay lại 12,35 đô la hiện tại.

EOS bắt đầu tăng vào đầu tháng 5 trước khi thông báo được đưa ra. Tuần trước, nó đã tăng từ 6 đô la để phá vỡ đường xu hướng kháng cự dài hạn và đạt mức 13 đô la. Từ đó, giá giảm xuống thấp hơn cho đến khi tìm thấy hỗ trợ quanh mức 9 đô la vào đầu tuần.

EOS

EOS/USD hàng ngày (tính đến 18:23 hôm nay theo giờ Việt Nam) | Nguồn: TradingView

Dự đoán giá EOS/USD ngắn hạn

Sắp tới, ngưỡng kháng cự đầu tiên nằm ở mức 14,85 đô la (Fib mở rộng 1,414). Tiếp theo là 16,5 đô la (Fib mở rộng 1,618), 17,75 đô la (Fib mở rộng 1,272 – màu đỏ), 19,25 đô la (Fib mở rộng 1,414 – màu đỏ) và 20 đô la.

Mặt khác, hỗ trợ đầu tiên nằm ở mức 13 đô la. Tiếp theo là 12,3 đô la (Fib 0,236), 10,78 đô la (Fib 0,382), 10 đô la và 9,55 đô la (Fib 0,5).

Chỉ báo RSI đang có dấu hiệu phân kỳ giảm giá vì hành động giá tạo ra mức cao mới trong khi RSI không đạt được điều đó. Đây có thể là tín hiệu dự báo động thái thoái lui sắp xảy ra mà có thể đẩy EOS trở lại mức 10 đô la trong ngắn hạn.

EOS/BTC – Bò tiếp cận mức cao nhất vào tháng 10 năm 2020

Mức hỗ trợ chính: 22.175 SAT, 20.000 SAT, 17.700 SAT.

Mức kháng cự chính: 26.190 SAT, 27.500 SAT, 29.600 SAT.

EOS cũng đang hoạt động rất tốt so với BTC. Giá bắt đầu tháng dưới 12.000 SAT và leo ​​cao hơn vào tuần đầu tiên của tháng 5 để đạt đỉnh trên 22.000 SAT. Sau đó, giá giảm vào tuần trước cho đến khi tìm thấy hỗ trợ khoảng 16.000 SAT vào cuối tuần qua.

Tin tức về sàn giao dịch mới đã giúp EOS/BTC tăng vọt vào ngày hôm qua, từ 16.000 SAT lên trên 25.000 SAT. Hôm nay, nó tiếp tục đạt 26.190 SAT trước khi cán mốc 21.690 SAT hiện tại.

EOS

EOS/BTC hàng ngày (tính đến 18:51 hôm nay theo giờ Việt Nam) | Nguồn: TradingView

Dự đoán giá EOS/BTC ngắn hạn

Sắp tới, hỗ trợ đầu tiên nằm ở mức 22.175 SAT (Fib 0,236). Tiếp theo là 20.000 SAT (Fib 0,382), 17.700 SAT (Fib 0,5) và 15.700 SAT (Fib 0,618).

Mặt khác, kháng cự đầu tiên là 26.190 SAT. Tiếp theo là 27.500 SAT (Fib mở rộng 1,272), 29.600 SAT (Fib mở rộng 1,414), 31.565 SAT và 33.000 SAT (mức cao vào tháng 8 năm 2020).

Tương tự như vậy, chỉ báo RSI cũng cho thấy dấu hiệu phân kỳ giảm giá có thể gây thoái lui ngắn hạn trong thị trường.

Các bạn có thể xem giá EOS tại đây.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Minh Anh

Theo Cryptopotato

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Featured

Phân tích kỹ thuật EOS ngày 12 tháng 5

EOS đã tăng hơn 60% và thiết lập mức cao mới 14,87 đô la, cao nhất kể từ tháng 6 năm 2018. EOS cũng hoạt động tốt so với BTC và quay trở lại mức cao nhất của tháng 10 năm 2020 sau khi đạt 26.190 SAT.

EOS/USD trở lại mức cao chưa từng thấy kể từ tháng 6 năm 2018

Các mức hỗ trợ chính: 13 đô la, 12,3 đô la, 10,78 đô la.

Các mức kháng cự chính: 14,85 đô la, 16,5 đô la, 17,75 đô la.

EOS bùng nổ tổng cộng 63% vào ngày hôm qua sau thông báo BlockOne đã huy động được 10 tỷ đô la để khởi động một sàn giao dịch mới. Sau tin tức, EOS tăng từ 9 đô la lên trên 14 đô la vào cuối ngày. Hôm nay, nó tiếp tục leo lên đến 14,87 đô la – mức giá chưa từng thấy kể từ tháng 6 năm 2018. Ở đây, EOS đã gặp kháng cự tại Fib mở rộng 1,414 và quay lại 12,35 đô la hiện tại.

EOS bắt đầu tăng vào đầu tháng 5 trước khi thông báo được đưa ra. Tuần trước, nó đã tăng từ 6 đô la để phá vỡ đường xu hướng kháng cự dài hạn và đạt mức 13 đô la. Từ đó, giá giảm xuống thấp hơn cho đến khi tìm thấy hỗ trợ quanh mức 9 đô la vào đầu tuần.

EOS

EOS/USD hàng ngày (tính đến 18:23 hôm nay theo giờ Việt Nam) | Nguồn: TradingView

Dự đoán giá EOS/USD ngắn hạn

Sắp tới, ngưỡng kháng cự đầu tiên nằm ở mức 14,85 đô la (Fib mở rộng 1,414). Tiếp theo là 16,5 đô la (Fib mở rộng 1,618), 17,75 đô la (Fib mở rộng 1,272 – màu đỏ), 19,25 đô la (Fib mở rộng 1,414 – màu đỏ) và 20 đô la.

Mặt khác, hỗ trợ đầu tiên nằm ở mức 13 đô la. Tiếp theo là 12,3 đô la (Fib 0,236), 10,78 đô la (Fib 0,382), 10 đô la và 9,55 đô la (Fib 0,5).

Chỉ báo RSI đang có dấu hiệu phân kỳ giảm giá vì hành động giá tạo ra mức cao mới trong khi RSI không đạt được điều đó. Đây có thể là tín hiệu dự báo động thái thoái lui sắp xảy ra mà có thể đẩy EOS trở lại mức 10 đô la trong ngắn hạn.

EOS/BTC – Bò tiếp cận mức cao nhất vào tháng 10 năm 2020

Mức hỗ trợ chính: 22.175 SAT, 20.000 SAT, 17.700 SAT.

Mức kháng cự chính: 26.190 SAT, 27.500 SAT, 29.600 SAT.

EOS cũng đang hoạt động rất tốt so với BTC. Giá bắt đầu tháng dưới 12.000 SAT và leo ​​cao hơn vào tuần đầu tiên của tháng 5 để đạt đỉnh trên 22.000 SAT. Sau đó, giá giảm vào tuần trước cho đến khi tìm thấy hỗ trợ khoảng 16.000 SAT vào cuối tuần qua.

Tin tức về sàn giao dịch mới đã giúp EOS/BTC tăng vọt vào ngày hôm qua, từ 16.000 SAT lên trên 25.000 SAT. Hôm nay, nó tiếp tục đạt 26.190 SAT trước khi cán mốc 21.690 SAT hiện tại.

EOS

EOS/BTC hàng ngày (tính đến 18:51 hôm nay theo giờ Việt Nam) | Nguồn: TradingView

Dự đoán giá EOS/BTC ngắn hạn

Sắp tới, hỗ trợ đầu tiên nằm ở mức 22.175 SAT (Fib 0,236). Tiếp theo là 20.000 SAT (Fib 0,382), 17.700 SAT (Fib 0,5) và 15.700 SAT (Fib 0,618).

Mặt khác, kháng cự đầu tiên là 26.190 SAT. Tiếp theo là 27.500 SAT (Fib mở rộng 1,272), 29.600 SAT (Fib mở rộng 1,414), 31.565 SAT và 33.000 SAT (mức cao vào tháng 8 năm 2020).

Tương tự như vậy, chỉ báo RSI cũng cho thấy dấu hiệu phân kỳ giảm giá có thể gây thoái lui ngắn hạn trong thị trường.

Các bạn có thể xem giá EOS tại đây.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Minh Anh

Theo Cryptopotato

Continue Reading

Featured

Changpeng Zhao bác bỏ đề xuất thay đổi điều kiện tại ngoại từ DOJ Hoa Kỳ

Cựu Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao (CZ) đã phản đối nỗ lực của chính phủ Hoa Kỳ nhằm ngăn chặn ông trở về Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) để ở cùng gia đình trong khi chờ tuyên án sau khi nhận tội.

Trong hồ sơ tòa án vào ngày 23 tháng 11, các luật sư của Zhao đã kêu gọi thẩm phán quận của Hoa Kỳ bác bỏ đề xuất thay đổi các điều kiện tại ngoại của ông, do Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ) đưa ra. 

Trích lục hồ sơ tòa án tại Tòa án Quận phía Tây Washington. Nguồn: CourtListener

Hồ sơ cũng nhắc lại rằng Zhao phải được phép rời khỏi Hoa Kỳ và trở về UAE cho đến khi bị tuyên án vào tháng 2 năm 2024.

Các luật sư khẳng định chắc chắn rằng ông không có ý định ở lại UAE để trốn tránh ngày tuyên án, bất chấp mức án có thể là 18 tháng tù.

“Như Thẩm phán Tsuchida nhận thấy, tất cả các sự kiện và tình tiết đều chứng minh rằng ông Zhao không có nguy cơ bỏ trốn và được phép cư trú ở cùng gia đình UAE trong khi chờ tuyên án. Đề nghị của chính phủ nên bị từ chối.”

Hơn nữa, các luật sư của Zhao lập luận rằng:

“Mục đích của ông Zhao rất rõ ràng là giải quyết hoàn toàn vụ việc này và thật vô lý khi ông lại tự phá huỷ tất cả những cố gắng trước đó ở bước cuối cùng”.

Vào ngày 22 tháng 11, các công tố viên Hoa Kỳ đã đệ đơn lên tòa án, cho rằng Zhao nên bị hạn chế rời khỏi Hoa Kỳ do nhận thấy rủi ro chuyến bay nghiêm trọng vì ông có khả năng ở lại UAE và không quay trở lại Mỹ vào thời điểm tuyên án trong khi UAE không có hiệp ước dẫn độ với Mỹ.

Tuy nhiên, theo tài liệu bảo lãnh nộp lên tòa án vào ngày 21 tháng 11, người ta tiết lộ rằng Zhao có một khoản bảo lãnh trị giá 175 triệu USD và cam kết quay trở lại Mỹ 14 ngày trước ngày tuyên án vào ngày 23 tháng 2 năm 2024.

Điều này xảy ra sau khi Zhao đồng ý từ chức Giám đốc điều hành của Binance trong bối cảnh đã nhận tội đối với một số cáo buộc mà DoJ đưa ra.

Mặc dù thỏa thuận này cho phép ông duy trì phần lớn cổ phần của mình tại Binance, nhưng ông sẽ không được phép giữ vị trí điều hành tại sàn giao dịch tiền điện tử.

Thỏa thuận này không ảnh hưởng đến vụ kiện đang chờ xử lý giữa Binance vơi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), tuy nhiên sẽ giải quyết các vấn đề của công ty với Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC).

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Itadori

Theo Cointelegraph

Continue Reading

Featured

Nhà kinh tế trưởng IIF tuyên bố Bitcoin (BTC) là “tài sản vô nghĩa”

Robin Brooks, nhà kinh tế trưởng tại Viện Tài chính Quốc tế (IIF), đã tuyên bố Bitcoin (BTC) là “tài sản vô nghĩa”, cho rằng các biến động thị trường của nó là do các chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) hơn là giá trị nội tại của nó. 

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Bitcoin đạt mức cao mới là 38.437 USD trên sàn giao dịch Bitstamp, mức cao nhất kể từ tháng 5 năm 2022, được thúc đẩy bởi việc giải quyết câu chuyện pháp lý của Binance và dự đoán về các quỹ Bitcoin ETF giao ngay.

Khẳng định của Brooks rằng Bitcoin giống như “chỉ là một hợp đồng tương lai khác của Fed” ngụ ý rằng giá trị và hành vi thị trường của tiền điện tử bị ảnh hưởng nặng nề bởi các chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang hơn là các nguyên tắc cơ bản của chính nó. 

Quan điểm này thách thức quan điểm phổ biến về Bitcoin như một tài sản phi tập trung và độc lập. 

Theo Brooks, các nhà đầu tư có thể được phục vụ tốt hơn bằng cách tham gia trực tiếp vào các hợp đồng tương lai đặt cược vào động thái của Fed. Ông gợi ý rằng các chuyển động của Bitcoin chỉ phản ánh các chính sách kinh tế rộng lớn hơn chứ không phải là một tài sản có giá trị độc lập.

Nhà kinh tế học nổi tiếng đã liên tục nhấn mạnh mối tương quan giữa tiền điện tử hàng đầu với chính sách lãi suất của Fed trong các bài đăng trên mạng xã hội của mình.

Quan điểm của ông được hỗ trợ bởi thực tế là giá Bitcoin giảm khi Fed áp dụng quan điểm diều hâu và tăng lên với quan điểm ôn hòa. 

Brooks cũng đã bác bỏ ý tưởng coi Bitcoin như một kho lưu trữ giá trị hoặc một phương tiện đa dạng hóa. Trước đây ông đã gọi nó là “tài sản bong bóng” dễ bị tổn thương trước những thay đổi trong chính sách tiền tệ.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Annie

Theo U.today

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Exchange68.