Connect with us

Featured

Nguyên nhân mạng Arbitrum gặp sự cố ngừng hoạt động

Mạng Arbitrum đã trải qua sự cố gián đoạn tạm thời vào ngày 18 tháng 8, khiến người dùng lo ngại về trạng thái của blockchain. Trong khoảng thời gian gián đoạn kéo dài một giờ, người dùng gặp khó khăn khi xử lý các giao dịch, làm dấy lên lo ngại rằng toàn bộ blockchain có khả năng bị đóng băng hoặc tạm ngưng. Tuy nhiên, CTO Harry Kalodner đã kịp thời giải quyết tình hình, làm sáng tỏ nguyên nhân gốc rễ thông qua tài khoản Twitter cá nhân của mình.

Tạm dừng Batch Poster 

Arbitrum, một giải pháp mở rộng Layer 2 được xây dựng trên Ethereum, bao gồm nhiều thành phần quan trọng như trình sắp xếp, Batch Poster và trình xác thực. Trình sắp xếp đóng vai trò then chốt trong việc chấp nhận và sắp xếp các giao dịch của người dùng, sau đó xuất bản chúng offchain để cung cấp cho người dùng các xác nhận giao dịch sơ bộ. Sau đó, Batch Poster sẽ thực hiện các giao dịch đã được order và tổng hợp chúng thành các lô, đăng chúng lên mainnet Ethereum để đảm bảo tính hữu hạn ở cấp độ Ethereum. Mặt khác, trình xác thực đăng các state root (gốc trạng thái) mô tả kết quả của các lô được thực hiện và xác minh tính chính xác của chúng.

Harry Kalodner giải thích rằng sự gián đoạn xảy ra do batch posting bị tạm dừng, chứ không phải do mạng Arbitrum One ngừng hoạt động hoàn toàn. Trong thời gian này, trình sắp xếp tiếp tục hoạt động, chấp nhận và sắp xếp các giao dịch, đồng thời mang đến cho người dùng cảm giác hoạt động bình thường. Tuy nhiên, quy trình batch posting bị tạm dừng có nghĩa là các giao dịch không được chuyển sang mainnet Ethereum, ảnh hưởng đến những người yêu cầu giao dịch hoàn tất.

Tác động đến người dùng và chức năng

Đối với hầu hết người dùng, mạng dường như hoạt động bình thường, ngoại trừ những người đang chờ giao dịch hoàn tất. Điều này có nghĩa là các hoạt động như swap trên Uniswap vẫn có thể diễn ra suôn sẻ, nhưng các sàn giao dịch có thể tạm dừng xử lý tiền gửi từ Arbitrum One cho đến khi quá trình batch posting hoạt động bình thường trở lại. Về bản chất, trong khi một số chức năng tạm thời bị đình chỉ, phần lớn người dùng gặp phải tình trạng gián đoạn tối thiểu.

Cơ chế Force Inclusion và giá gas

Kalodner cũng làm sáng tỏ cơ chế đằng sau Force Inclusion của Arbitrum. Tính năng này cho phép người dùng xử lý các giao dịch mà không cần dựa vào trình sắp xếp hoặc Batch Poster. Một cơ chế như vậy là rất quan trọng, đặc biệt là trong các tình huống mà chức năng của Batch Poster bị xâm phạm trong một thời gian dài.

Nguyên nhân gốc rễ của sự gián đoạn nằm ở sự kết hợp của nhiều yếu tố. Kalodner chỉ ra rằng giá gas tăng vọt trên mạng Ethereum là một yếu tố góp phần gây ra tình trạng này. Batch Poster cố gắng duy trì mức phí thấp trên Arbitrum One bằng cách tránh biến động giá mạnh trên Layer 1. Để đạt được điều này, họ dần dần tăng giá thầu cho không gian block bằng cách sử dụng phương pháp thay thế bằng phí. Chiến lược này nhằm mục đích cân bằng khả năng chi trả phí với việc batch posting onchain thành công.

Vấn đề được tiết lộ

Vào ngày định mệnh đó, khi giá gas Ethereum tăng mạnh, rắc rối đã phát sinh. Khi Batch Poster cố gắng thay thế các giao dịch bằng phí cao hơn, điểm cuối Layer 1 mà nó sử dụng bắt đầu từ chối giao dịch, khẳng định rằng Batch Poster không đủ tiền để trang trải các khoản phí. Đáng chú ý, Batch Poster đã được tài trợ đầy đủ, nhưng một trường hợp cụ thể trong quá trình triển khai mempool của geth đã dẫn đến sự từ chối này.

Kalodner làm rõ rằng mặc dù hành vi của geth không nhất thiết phải là lỗi trong hầu hết các trường hợp, nhưng cấu hình đặc biệt của Batch Poster của Arbitrum và hợp đồng thông minh hoàn trả gas liên quan của nó đã tạo ra sự phức tạp dẫn đến sự cố này. Công cụ hoàn trả gas, được thiết kế để hoàn trả cho Batch Poster số ETH đã được chi cho việc bacth posting càng làm tình hình thêm phức tạp. Sự cố dẫn đến việc không thể tăng phí giao dịch, tạo ra lỗ hổng trong việc bach posting.

Tìm kiếm giải pháp

Thừa nhận tác động ngoài ý muốn của trục trặc này, Kalodner đảm bảo với cộng đồng rằng họ đang thực hiện các bước để ngăn chặn sự gián đoạn tương tự trong tương lai. Cuộc điều tra đang diễn ra khi nhóm nỗ lực xác định các chiến lược sẽ giảm thiểu vấn đề và tăng cường sự mạnh mẽ của mạng Arbitrum.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Itadori

Theo AZCoin News

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Featured

Nguyên nhân mạng Arbitrum gặp sự cố ngừng hoạt động

Mạng Arbitrum đã trải qua sự cố gián đoạn tạm thời vào ngày 18 tháng 8, khiến người dùng lo ngại về trạng thái của blockchain. Trong khoảng thời gian gián đoạn kéo dài một giờ, người dùng gặp khó khăn khi xử lý các giao dịch, làm dấy lên lo ngại rằng toàn bộ blockchain có khả năng bị đóng băng hoặc tạm ngưng. Tuy nhiên, CTO Harry Kalodner đã kịp thời giải quyết tình hình, làm sáng tỏ nguyên nhân gốc rễ thông qua tài khoản Twitter cá nhân của mình.

Tạm dừng Batch Poster 

Arbitrum, một giải pháp mở rộng Layer 2 được xây dựng trên Ethereum, bao gồm nhiều thành phần quan trọng như trình sắp xếp, Batch Poster và trình xác thực. Trình sắp xếp đóng vai trò then chốt trong việc chấp nhận và sắp xếp các giao dịch của người dùng, sau đó xuất bản chúng offchain để cung cấp cho người dùng các xác nhận giao dịch sơ bộ. Sau đó, Batch Poster sẽ thực hiện các giao dịch đã được order và tổng hợp chúng thành các lô, đăng chúng lên mainnet Ethereum để đảm bảo tính hữu hạn ở cấp độ Ethereum. Mặt khác, trình xác thực đăng các state root (gốc trạng thái) mô tả kết quả của các lô được thực hiện và xác minh tính chính xác của chúng.

Harry Kalodner giải thích rằng sự gián đoạn xảy ra do batch posting bị tạm dừng, chứ không phải do mạng Arbitrum One ngừng hoạt động hoàn toàn. Trong thời gian này, trình sắp xếp tiếp tục hoạt động, chấp nhận và sắp xếp các giao dịch, đồng thời mang đến cho người dùng cảm giác hoạt động bình thường. Tuy nhiên, quy trình batch posting bị tạm dừng có nghĩa là các giao dịch không được chuyển sang mainnet Ethereum, ảnh hưởng đến những người yêu cầu giao dịch hoàn tất.

Tác động đến người dùng và chức năng

Đối với hầu hết người dùng, mạng dường như hoạt động bình thường, ngoại trừ những người đang chờ giao dịch hoàn tất. Điều này có nghĩa là các hoạt động như swap trên Uniswap vẫn có thể diễn ra suôn sẻ, nhưng các sàn giao dịch có thể tạm dừng xử lý tiền gửi từ Arbitrum One cho đến khi quá trình batch posting hoạt động bình thường trở lại. Về bản chất, trong khi một số chức năng tạm thời bị đình chỉ, phần lớn người dùng gặp phải tình trạng gián đoạn tối thiểu.

Cơ chế Force Inclusion và giá gas

Kalodner cũng làm sáng tỏ cơ chế đằng sau Force Inclusion của Arbitrum. Tính năng này cho phép người dùng xử lý các giao dịch mà không cần dựa vào trình sắp xếp hoặc Batch Poster. Một cơ chế như vậy là rất quan trọng, đặc biệt là trong các tình huống mà chức năng của Batch Poster bị xâm phạm trong một thời gian dài.

Nguyên nhân gốc rễ của sự gián đoạn nằm ở sự kết hợp của nhiều yếu tố. Kalodner chỉ ra rằng giá gas tăng vọt trên mạng Ethereum là một yếu tố góp phần gây ra tình trạng này. Batch Poster cố gắng duy trì mức phí thấp trên Arbitrum One bằng cách tránh biến động giá mạnh trên Layer 1. Để đạt được điều này, họ dần dần tăng giá thầu cho không gian block bằng cách sử dụng phương pháp thay thế bằng phí. Chiến lược này nhằm mục đích cân bằng khả năng chi trả phí với việc batch posting onchain thành công.

Vấn đề được tiết lộ

Vào ngày định mệnh đó, khi giá gas Ethereum tăng mạnh, rắc rối đã phát sinh. Khi Batch Poster cố gắng thay thế các giao dịch bằng phí cao hơn, điểm cuối Layer 1 mà nó sử dụng bắt đầu từ chối giao dịch, khẳng định rằng Batch Poster không đủ tiền để trang trải các khoản phí. Đáng chú ý, Batch Poster đã được tài trợ đầy đủ, nhưng một trường hợp cụ thể trong quá trình triển khai mempool của geth đã dẫn đến sự từ chối này.

Kalodner làm rõ rằng mặc dù hành vi của geth không nhất thiết phải là lỗi trong hầu hết các trường hợp, nhưng cấu hình đặc biệt của Batch Poster của Arbitrum và hợp đồng thông minh hoàn trả gas liên quan của nó đã tạo ra sự phức tạp dẫn đến sự cố này. Công cụ hoàn trả gas, được thiết kế để hoàn trả cho Batch Poster số ETH đã được chi cho việc bacth posting càng làm tình hình thêm phức tạp. Sự cố dẫn đến việc không thể tăng phí giao dịch, tạo ra lỗ hổng trong việc bach posting.

Tìm kiếm giải pháp

Thừa nhận tác động ngoài ý muốn của trục trặc này, Kalodner đảm bảo với cộng đồng rằng họ đang thực hiện các bước để ngăn chặn sự gián đoạn tương tự trong tương lai. Cuộc điều tra đang diễn ra khi nhóm nỗ lực xác định các chiến lược sẽ giảm thiểu vấn đề và tăng cường sự mạnh mẽ của mạng Arbitrum.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Itadori

Theo AZCoin News

Continue Reading

Featured

Changpeng Zhao bác bỏ đề xuất thay đổi điều kiện tại ngoại từ DOJ Hoa Kỳ

Cựu Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao (CZ) đã phản đối nỗ lực của chính phủ Hoa Kỳ nhằm ngăn chặn ông trở về Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) để ở cùng gia đình trong khi chờ tuyên án sau khi nhận tội.

Trong hồ sơ tòa án vào ngày 23 tháng 11, các luật sư của Zhao đã kêu gọi thẩm phán quận của Hoa Kỳ bác bỏ đề xuất thay đổi các điều kiện tại ngoại của ông, do Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ) đưa ra. 

Trích lục hồ sơ tòa án tại Tòa án Quận phía Tây Washington. Nguồn: CourtListener

Hồ sơ cũng nhắc lại rằng Zhao phải được phép rời khỏi Hoa Kỳ và trở về UAE cho đến khi bị tuyên án vào tháng 2 năm 2024.

Các luật sư khẳng định chắc chắn rằng ông không có ý định ở lại UAE để trốn tránh ngày tuyên án, bất chấp mức án có thể là 18 tháng tù.

“Như Thẩm phán Tsuchida nhận thấy, tất cả các sự kiện và tình tiết đều chứng minh rằng ông Zhao không có nguy cơ bỏ trốn và được phép cư trú ở cùng gia đình UAE trong khi chờ tuyên án. Đề nghị của chính phủ nên bị từ chối.”

Hơn nữa, các luật sư của Zhao lập luận rằng:

“Mục đích của ông Zhao rất rõ ràng là giải quyết hoàn toàn vụ việc này và thật vô lý khi ông lại tự phá huỷ tất cả những cố gắng trước đó ở bước cuối cùng”.

Vào ngày 22 tháng 11, các công tố viên Hoa Kỳ đã đệ đơn lên tòa án, cho rằng Zhao nên bị hạn chế rời khỏi Hoa Kỳ do nhận thấy rủi ro chuyến bay nghiêm trọng vì ông có khả năng ở lại UAE và không quay trở lại Mỹ vào thời điểm tuyên án trong khi UAE không có hiệp ước dẫn độ với Mỹ.

Tuy nhiên, theo tài liệu bảo lãnh nộp lên tòa án vào ngày 21 tháng 11, người ta tiết lộ rằng Zhao có một khoản bảo lãnh trị giá 175 triệu USD và cam kết quay trở lại Mỹ 14 ngày trước ngày tuyên án vào ngày 23 tháng 2 năm 2024.

Điều này xảy ra sau khi Zhao đồng ý từ chức Giám đốc điều hành của Binance trong bối cảnh đã nhận tội đối với một số cáo buộc mà DoJ đưa ra.

Mặc dù thỏa thuận này cho phép ông duy trì phần lớn cổ phần của mình tại Binance, nhưng ông sẽ không được phép giữ vị trí điều hành tại sàn giao dịch tiền điện tử.

Thỏa thuận này không ảnh hưởng đến vụ kiện đang chờ xử lý giữa Binance vơi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), tuy nhiên sẽ giải quyết các vấn đề của công ty với Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC).

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Itadori

Theo Cointelegraph

Continue Reading

Featured

Nhà kinh tế trưởng IIF tuyên bố Bitcoin (BTC) là “tài sản vô nghĩa”

Robin Brooks, nhà kinh tế trưởng tại Viện Tài chính Quốc tế (IIF), đã tuyên bố Bitcoin (BTC) là “tài sản vô nghĩa”, cho rằng các biến động thị trường của nó là do các chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) hơn là giá trị nội tại của nó. 

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Bitcoin đạt mức cao mới là 38.437 USD trên sàn giao dịch Bitstamp, mức cao nhất kể từ tháng 5 năm 2022, được thúc đẩy bởi việc giải quyết câu chuyện pháp lý của Binance và dự đoán về các quỹ Bitcoin ETF giao ngay.

Khẳng định của Brooks rằng Bitcoin giống như “chỉ là một hợp đồng tương lai khác của Fed” ngụ ý rằng giá trị và hành vi thị trường của tiền điện tử bị ảnh hưởng nặng nề bởi các chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang hơn là các nguyên tắc cơ bản của chính nó. 

Quan điểm này thách thức quan điểm phổ biến về Bitcoin như một tài sản phi tập trung và độc lập. 

Theo Brooks, các nhà đầu tư có thể được phục vụ tốt hơn bằng cách tham gia trực tiếp vào các hợp đồng tương lai đặt cược vào động thái của Fed. Ông gợi ý rằng các chuyển động của Bitcoin chỉ phản ánh các chính sách kinh tế rộng lớn hơn chứ không phải là một tài sản có giá trị độc lập.

Nhà kinh tế học nổi tiếng đã liên tục nhấn mạnh mối tương quan giữa tiền điện tử hàng đầu với chính sách lãi suất của Fed trong các bài đăng trên mạng xã hội của mình.

Quan điểm của ông được hỗ trợ bởi thực tế là giá Bitcoin giảm khi Fed áp dụng quan điểm diều hâu và tăng lên với quan điểm ôn hòa. 

Brooks cũng đã bác bỏ ý tưởng coi Bitcoin như một kho lưu trữ giá trị hoặc một phương tiện đa dạng hóa. Trước đây ông đã gọi nó là “tài sản bong bóng” dễ bị tổn thương trước những thay đổi trong chính sách tiền tệ.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Annie

Theo U.today

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Exchange68.