Connect with us

Featured

Nền tảng EOS Dawn 3.0 đã ra mắt: Những đặc điểm nổi bật

Block.one vui mừng thông báo phát hành phiên bản EOSIO, Dawn 3.0 với đầy đủ tính năng. Bản phát hành trước này đại diện cho một cột mốc quan trọng trên con đường dẫn đến phiên bản EOSIO 1.0 sẽ được phát hành vào tháng 6/2018. Đội ngũ phát triển của chúng tôi đã làm việc ngày đêm để biến EOSIO trở thành nền tảng mạnh mẽ nhất cho việc xây dựng các ứng dụng blockchain. Đã bốn tháng kể từ khi chúng tôi phát hành EOSIO Dawn 2.0 và chúng tôi có rất nhiều thứ để thể hiện trong lần này.

Xây dựng kiến ​​trúc blockchain hiện đại là một quá trình trong đó thiết kế thay đổi trong quá trình chúng ta học hỏi. Nhiều tính năng mà chúng tôi đã hoàn thiện trong Dawn 3.0 thậm chí còn không được dự tính trong White Paper ban đầu của EOSIO, nhưng lại được phát hiện trong quá trình xây dựng một nền tảng hiệu năng cao, linh hoạt và dễ phát triển.

Tính năng mở rộng

Khả năng mở rộng có nghĩa là khả năng cho phép mở rộng được quy mô để đáp ứng nhu cầu thị trường. Đội ngũ của chúng tôi đã tính tới nhu cầu mở rộng trong tương lai. Tuy nhiên, Dawn 3.0 chỉ thực hiện một phần nhỏ trong việc tối ưu hóa tiềm năng cho phép EOSIO mở rộng quy mô. Chúng tôi đã thiết kế EOSIO để sự bổ sung trong tương lai có thể tăng tốc bằng cách sử dụng tính toán song song mà không cần hard fork.

Giao tiếp giữa Blockchain

Giao tiếp giữa các blockchain là tính năng khả năng mở rộng cuối cùng mà ngành công nghiệp này tìm kiếm với các đề xuất như side chain, plasma và sharding. Giao tiếp giữa các blockchain cho phép một blockchain xác minh tính xác thực của một sự kiện trên blockchain một cách an toàn. Mục đích là để giao tiếp giữa các blockchain được an toàn như việc giao tiếp trong chuỗi giữa các hợp đồng thông minh và chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi đã đạt được mục tiêu đó.

Theo quan điểm của chúng tôi, giao tiếp giữa các blockchain chỉ là bổ sung một light client như một hợp đồng thông minh. Một light client có thể xác nhận các giao dịch từ một blockchain mà không cần phải xử lý toàn bộ blockchain. Điều này có nghĩa là xây dựng một blockchain proof-of-stake với sự hiệu quả và bảo mật.

Xác minh header

Những light client truyền thống được dự kiến ​​sẽ xử lý block header và sau đó xác thực các bằng chứng liên quan đến các block header đó. Giờ đây, EOSIO có thể tạo ra hai khối mỗi giây, một blockchain sẽ yêu cầu ít nhất hai giao dịch mỗi giây để xử lý mọi block header. Chúng tôi đã tạo ra blockchain đầu tiên với xác nhận hợp lệ block header. Cụ thể, nó yêu cầu cần vượt qua hơn ⅔ các nhà sản xuất khối để có thể đánh lừa một light client. Hơn nữa, các light client chỉ cần xử lý các block header nơi mà có nhiều các nhà sản xuất khối và những block header chứa đựng các thông điệp giữa các blockchain liên quan. Điều này làm giảm đáng kể chi phí trong việc duy trì một light client phức tạp và làm tăng đáng kể hiệu quả giao tiếp giữa các blockchain.

Những hành động phi ngữ cảnh

Những hành động phi ngữ cảnh (Context Free Actions) là một trong những tính năng quan trọng cho phép giao tiếp hiệu quả giữa các blockchain. Chúng đặc biệt ở chỗ chúng có thể được chứa đựng trong một giao dịch nhưng không phụ thuộc vào trạng thái blockchain, do đó chúng “không có ngữ cảnh”. Một ví dụ về hành động phi ngữ cảnh là xác nhận bằng chứng hoặc chữ ký số. Bởi vì những tính toán này không được áp dụng trong trường hợp đặc biệt nào nên chúng thường có thể được xác nhận một cách song song và việc tính toán có thể được rút ngắn không phải thực hiện lại từ đầu.

Mỗi hành động không ngữ cảnh cũng có thể tham chiếu đến một phần dữ liệu được rút gọn đặc biệt của một giao dịch. Điều này có nghĩa là các bằng chứng lớn có thể được rút gọn và việc tính toán tốn kém có thể được bỏ qua trong quá trình tái cấu trúc blockchain.

Những hành động phi ngữ cảnh cho phép chúng ta thực hiện song song phần lớn các chi phí chung liên quan đến giao tiếp giữa các blockchain. Chúng cũng cho phép chúng ta thực hiện song song và cắt giảm chi phí của các kỹ thuật bảo mật tốn kém như các giao dịch bảo mật và zkSNARK.

Để khuyến khích việc sử dụng các hành động không ngữ cảnh, các nhà sản xuất khối sẽ chỉ tính phí người dùng một phần khi tính toán được thực hiện như là những hành động không ngữ cảnh thay vì một phần của giao dịch truyền thống.

Hoạt động nội tuyến phi ngữ cảnh dưới dạng sự kiện

Một trong những tính năng mà các nhà phát triển EOSIO Dawn 2.0 đang tìm kiếm là một cách hiệu quả để tạo các sự kiện được xử lý bởi các nguồn bên ngoài. Trong Ethereum, các sự kiện này được sử dụng để báo cáo thông tin về hoạt động nội bộ của một hợp đồng. Với việc bổ sung các hành động phi ngữ cảnh, chúng ta cũng có khả năng thực hiện các hành động nội tuyến phi ngữ cảnh. Hành động nội tuyến là một hành động được tạo ra bởi mã hợp đồng và được thực hiện như là một phần của giao dịch hiện tại. Một hành động nội tuyến phi ngữ cảnh có thể được xử lý với giá rẻ và được thực hiện song song. Bởi vì tất cả các hành động nội tuyến cũng được bao gồm trong gốc cây merkle (Cây Merkle là một cây nhị phân có thứ tự được xây dựng từ một dãy các đối tượng dữ liệu (d1, d2,…,dn) sử dụng hàm băm h. Cây Merkle được ứng dụng vào công nghệ blockchain của Bitcoin để xác minh và lưu trữ dữ liệu giao dịch). Chúng có thể sử dụng các hành động này như các thông báo xác thực đối với các dịch vụ bên ngoài và các blockchain khác.

Nén giao dịch

Có rất nhiều các giao dịch có dữ liệu nén. Một trong những ví dụ điển hình nhất của điều này chính là mã WebAssembly. Các ví dụ khác bao gồm ABI và hợp đồng Ricardian liên quan đến một tài khoản/hợp đồng. Một số ứng dụng, chẳng hạn như phương tiện truyền thông xã hội, cũng có thể muốn chứa nội dung nén được người dùng tạo ra trong blockchain.

Bằng cách sử dụng nén giao dịch, blockchain trở nên hiệu quả hơn trong việc lưu trữ và truyền tải số lượng lớn các giao dịch và tính phí người dùng ít hơn cho các giao dịch với dữ liệu nén so với các dữ liệu không nén.

Trình thông dịch

Một trong những thay đổi lớn nhất từ ​​Dawn 2.0 là sự trừu tượng của môi trường vận hành WebAssembly. Dawn 3.0 bây giờ sử dụng trình thông dịch Binaryen WebAssembly theo mặc định chứ không phải Just-in-Time (JIT) có hiệu suất nhanh hơn. Quyết định này làm giảm hiệu suất nhưng tăng sự ổn định và sự phù hợp của các tiêu chuẩn trong khi vẫn cho phép chúng ta thay đổi một chút trong môi trường JIT hiệu suất cao hơn khi muốn. Trình thông dịch cũng giải quyết một trong những thách thức lớn nhất mà chúng ta phải đối mặt với Dawn 2.0: sự chậm trễ do hợp đồng gây ra. Trong tương lai, chúng ta có thể sử dụng trình thông dịch để thực hiện hợp đồng mới triển khai mặc dù tốc độ chậm hơn nhưng độ trễ lại thấp hơn trong khi chúng ta biên soạn và tối ưu hóa các hợp đồng trong nền. Việc thực hiện kép này có nghĩa là tất cả các kiểm tra đơn vị của chúng ta đều được kiểm định đối với cả mã đã được biên dịch và giải mã, do đó chúng ta có thể khám phá ra hành vi không xác định hoặc phi tiêu chuẩn tiền ẩn trước khi triển khai cách tiếp cận lai.

Giới hạn tỷ lệ đo lường tài nguyên

Với Dawn 3.0 bây giờ chúng ta có một hệ thống hạn chế nguồn tài nguyên hoàn toàn mới. Có lẽ sự thay đổi lớn nhất là việc giới thiệu một thuật toán hướng đến đối tượng. Khi chúng tôi bắt đầu xây dựng EOSIO, chúng tôi đặt mục tiêu để sử dụng tỉ lệ giới hạn và thực thi một cách hoàn toàn chủ quan. Những gì chúng tôi phát hiện ra là chi phí của thực thi chủ quan gần như giống với cách tiếp cận khách quan. Bây giờ chúng ta sử dụng giải pháp lai, nơi người dùng trả phí cho các mục đích sử dụng khách quan, nhưng các nhà sản xuất khối cũng đặt các hạn chế chủ quan cho hợp đồng. Những hạn chế chủ quan này ngăn ngừa việc lạm dụng sự khác biệt.

Một trong những lý do chính chúng tôi áp dụng cách tiếp cận này là cho phép các giao dịch cá nhân thực hiện nhiều tính toán hơn trước đây. Bây giờ về mặt lý thuyết một khối có thể bao gồm một giao dịch duy nhất mất 100 ms để chạy trong khi theo mô hình cũ mỗi giao dịch phải chạy dưới 1 ms.

Một thay đổi khác về giới hạn tốc độ là việc tách các giới hạn khỏi nhu cầu xác định token. Điều này cho phép EOSIO được sử dụng trong blockchain riêng tư mà không cần sử dụng các token. Blockchain công khai có thể áp dụng một hợp đồng hệ thống thực hiện các giới hạn thông qua staking, và cộng đồng có thể tự động nâng cấp cách thức mà các nguồn lực được phân bổ một cách độc lập từ cách thức mà sự phân bổ được thực thi.

Khoảng cách khối 500 ms và BFT DPOS

Với Dawn 3.0, chúng tôi đã chuyển từ khoảng cách 3 giây sang khoảng 0,5 giây. Điều này làm giảm đáng kể độ trễ cho đến khi xác nhận. Khi kết hợp với BFT DPOS, các giao dịch có thể được xác nhận trong vòng 1 giây. Độ trễ có ý nghĩa quan trọng đối với việc giao tiếp giữa các blockchain, bởi vì một blockchain phải đợi được xác nhận trước khi kết hợp một bằng chứng từ một chuỗi bên ngoài. Hai blockchain dựa trên EOSIO sẽ có thể thực hiện giao tiếp chéo trong vòng 3 giây. Một mô hình giao tiếp tương tự trên Ethereum sẽ mất 9 phút và trên Bitcoin sẽ mất trên 3 giờ.

BFT DPOS chưa được thực hiện vì nó là sự tối ưu hóa không liên quan đén hard fork. Chúng tôi sẽ triển khai BFT DPOS trước khi phát hành EOSIO 1.0.

Kiến trúc BIOS

Kiến trúc BIOS là một trong những thay đổi kiến ​​trúc lớn nhất từ ​​EOSIO Dawn 2.0. Với EOSIO Dawn 3.0, đa số logic giao dịch blockchain đã chuyển sang một hợp đồng thông minh có thể được cập nhật động bởi cộng đồng mà không cần một hardfork. Điều duy nhất được thực hiện trong bộ mã blockchain cốt lõi là hệ thống cho phép khả năng tạo tài khoản, triển khai các hợp đồng và thực thi hạn ngạch nguồn lực. Tất cả mọi thứ tạo nên giao thức Proof of Stake được ủy quyền của blockchain bao gồm token, việc bỏ phiếu, staking và việc phân bổ tài nguyên hiện được xác định bởi hợp đồng hệ thống dựa trên WebAssembly.

Với kiến ​​trúc mới này, chúng ta đã có thể tập trung phát triển vào các phần không phải là WebAssembly của blockchain. Đây là những phần quan trọng nhất cho sự ổn định – và khó khăn nhất để nâng cấp.

Tính năng bảo mật

An ninh là rất quan trọng đối với bất kỳ hệ thống máy tính nào, và chúng tôi đã thiết kế EOSIO là blockchain an toàn nhất trên thị trường. Bảo mật là một vấn đề đa chiều dựa trên các yếu tố như nguy cơ hack, lỗi phần cứng và mật khẩu bị mất. Ví phần cứng rất tốt trong việc bảo vệ chống lại hack, nhưng vẫn có thể khiến bạn không thể truy cập vào tài khoản của mình nếu chúng hỏng hóc. Hơn nữa, các sao lưu của ví phần cứng có thể bị mất hoặc bị đánh cắp.

Các giao dịch bị trễ một cách an toàn

Một trong những tính năng quan trọng nhất của EOSIO Dawn 3.0 là thêm thời gian để người dùng cấu hình cho các hành động khác nhau. Với sự chậm trễ này, một giao dịch phải được đưa đến blockchain trong vài giờ hoặc vài ngày ngày trước khi nó có thể được áp dụng. Trong khoảng thời gian trì hoãn này, người dùng có thể thực hiện các biện pháp để cái đặt lại mức độ bảo mật cao hơn trong tài khoản của họ và sau đó hủy giao dịch. Đây là một cải tiến đáng kể so với các blockchain khác trong đó bạn không biết bạn đã bị tấn công cho đến khi đã quá muộn.

Phục hồi mật khẩu bị mất

Mỗi tài khoản có ít nhất hai mức độ chấp nhận: “chủ sở hữu” và “tài khoản chủ động”. Chủ sở hữu có thể đặt lại quyền truy cập của tài khoản chủ động bất kỳ lúc nào khi khóa đang hoạt động bị mất hoặc bị đánh cắp.

Nếu bạn mất chìa khoá chủ sở hữu hoặc các đối tác của bạn không hợp tác thì tài khoản chủ động có thể yêu cầu thiết lập lại quyền sở hữu của chủ sở hữu sau 30 ngày kể từ khi chủ sở hữu không hoạt động. Sau đó, chủ sở hữu có 7 ngày chờ để cập nhật thông tin.

Theo mô hình này, quyền của chủ sở hữu tài khoản được kiểm soát bởi một hoặc nhiều ví phần cứng sẽ được bảo mật chống lại sự cố và lỗi thiết bị. Nếu thiết bị là một chiếc iPhone của Apple có khóa bảo mật phần cứng và vân tay/Face ID thì kẻ tấn công sẽ tấn công các đối tác của bạn, đánh cắp điện thoại của bạn và ăn cắp vân tay hoặc khuôn mặt của bạn. Lý tưởng nhất là các đối tác multisig của bạn cũng đang sử dụng các thiết bị phần cứng có bảo mật sinh trắc học.

Hệ thống đề xuất giao dịch

Multisig được thực hiện dễ dàng hơn khi người dùng có thể thêm và xóa quyền của họ một cách độc lập trong thời gian riêng của họ, chứ không phải thu thập tất cả các chữ ký như các giao dịch truyền thống. Với hệ thống đề xuất, bất kỳ ai cũng có thể đề xuất một giao dịch và các bên liên quan đến giao dịch có thể chỉ đơn giản là thông qua nó.

Để triển khai hệ thống này, chúng tôi đã bổ sung thêm các API mới cho phép các hợp đồng đánh giá liệu một tập hợp các quyền từ các tài khoản có đủ để ủy quyền cho một giao dịch hay không. Điều này cho phép chúng tôi nâng cấp quá trình multisig bằng cách triển khai WebAssembly mới hơn là thực hiện một hardfork.

Phát triển hợp đồng rút gọn

Một trong nhiều mục tiêu của chúng tôi với EOSIO là làm cho hợp đồng phát triển đơn giản nhất có thể.

Chúng tôi rất vui vì đã đơn giản hóa hợp đồng “hello world” của chúng tôi xuống một vài dòng mã đơn giản. Toolchain của chúng tôi đã tự động hóa quá trình tạo ABI hợp đồng. Phát triển các hợp đồng chưa bao giờ là dễ dàng hơn.

Hỗ trợ Floating Point

Một phần của việc đơn giản hóa phát triển hợp đồng thông minh là làm cho nó dễ dàng hơn để thực hiện các thuật toán toán học mà các nhà phát triển cần. Một trong những khía cạnh khó khăn nhất của sự phát triển blockchain là thiếu các tính toán kiểu floating point (dấu phẩy động). Nhiều thuật toán, chẳng hạn như Bancor, dễ thực hiện hơn nhiều về mặt dấu phẩy động hơn là ép buộc tất cả các tính toán vào một điểm cố định.

Chúng tôi đã giải quyết được tính chất không xác định của floating point phần cứng bằng cách tích hợp một phần mềm được sử dụng bởi các hợp đồng WebAssembly. Với phần mềm này, chúng ta có được những lợi ích quyết định và dễ phát triển với việc chi phí không lớn hơn nhiều so với điểm cố định trong các trường hợp phức tạp. Trong nhiều trường hợp, điểm cố định hoặc là dễ mắc lỗi nhiều hơn hoặc là chiếm nhiều bộ nhớ hơn floating point.

Hỗ trợ thư viện mẫu tiêu chuẩn C ++

Đối với EOSIO Dawn 3.0, chúng tôi đã nỗ lực đáng kể để bổ sung hỗ trợ cho phần lớn thư viện mẫu tiêu chuẩn C ++. Điều này có nghĩa là các nhà phát triển có thể sử dụng các công cụ, thư viện và thuật toán mà họ quen thuộc, đồng thời loại bỏ khả năng mắc lỗi do triển khai không chuẩn các thuật toán này.

Các giao dịch được lịch trình

Với các giao dịch được lên lịch trình, bây giờ có thể viết các hợp đồng vận hành mãi mãi – nếu hợp đồng có đủ băng tần cố định. Các nền tảng khác yêu cầu các giải pháp ngoài chuỗi để đánh thức hợp đồng vào một thời điểm thích hợp. Với các giao dịch theo lịch trình, chúng tôi đạt được sự hiệu quả và dễ sử dụng mà không yêu cầu nhà phát triển lưu trữ các máy chủ của riêng mình để giữ hợp đồng được vận hành.

Phát hiện phạm vi tự động

Với EOSIO Dawn 2.0, mọi giao dịch đều được yêu cầu để khai báo những dải dữ liệu nào mà nó sẽ truy cập. Nhưng với Dawn 3.0, các nhà sản xuất khối có trách nhiệm xác định những phạm vi dữ liệu nào được truy cập và giải quyết chúng. Điều này làm cho tất cả các giao dịch nhỏ hơn và tính phí cho nhà sản xuất khối thay vì đẩy nó trở lại cho người dùng, nhà phát triển hoặc các node đầy đủ.

Cơ sở dữ liệu MultiIndex API

EOSIO Dawn 3.0 giới thiệu một cơ sở dữ liệu API mới phản ánh mức tăng: multi_index_container. Với API này, thật đơn giản để hỗ trợ các bảng cơ sở dữ liệu được sắp xếp theo nhiều khóa, tìm các mục trên cơ sở dữ liệu. API mới này sử dụng một giao diện lặp có cải thiện đáng kể hiệu suất cho việc quét qua một bảng dữ liệu.

Bây giờ còn có thể có chỉ số 64 bit, 128 bit, 256 bit, và 512 bit cũng như 64 bit floating point (tăng gấp đôi). Hỗ trợ chỉ số chuỗi sẽ được bổ sung vào trước khi EOSIO 1.0 được phát hành. Đây là một cải tiến quan trọng để có được sự linh hoạt và dễ dàng phát triển vì bây giờ có thể có gần như không có giới hạn số trong việc lập chỉ mục trên cùng một bảng.

Hiệu suất

Hiệu suất thực tế là điều mà đội ngũ của chúng tôi đã theo dõi chặt chẽ và chúng tôi rất vui mừng với kết quả tại thời điểm này. Chúng tôi đã chuẩn hóa phần mềm của mình trong một số cấu hình khác nhau để hiểu được giới hạn thấp hơn và cao hơn của hiệu suất khi chúng tôi cho phép tối ưu hóa trong tương lai. Tất cả các thử nghiệm này đều giả sử tính phức tạp của tính toán của việc chuyển đổi token là tương đương với quá trình chuyển đổi đến Bitcoin hoặc Ethereum ERC20.

Trường hợp tồi tệ nhất – 1000 TPS

Đây là hoạt động cơ bản của chúng tôi mà không có bất kỳ tối ưu hóa. Chúng tôi có thể duy trì hơn 1000 TPS bằng cách sử dụng một mạng đa node chạy trình thông dịch với quá trìn xác minh chữ ký đơn.

Trường hợp trung bình – 3000 TPS

Một khi chúng ta bật trình thông dịch JIT, chúng ta có thể duy trì 3000 TPS bằng cách sử dụng một mạng đa node chạy trình thông dịch với quá trình xác minh chữ ký đơn.

Trường hợp tốt nhất – 6.000 TPS

Một khi chúng ta thực hiện quá trình xác minh chữ ký song song, chúng ta có thể giả sử thời gian mỗi chữ ký sẽ tiệm cận mức 0 và số chữ ký tăng lên. Chúng ta có thể mô phỏng môi trường này bằng cách vô hiệu hóa quá trình xác minh chữ ký. Theo mô hình này, chúng ta có thể đạt tới 6.000 TPS trên mạng đa node với trình thông dịch JIT.

Trường hợp lý thuyết – 8.000 TPS

Nếu chúng ta loại bỏ bộ mã của mạng lưới khỏi phương trình và chỉ tập trung vào những gì mà CPU có thể làm được với việc quá trình xác minh chữ ký bị tắt và sử dụng JIT, thì chúng ta có thể đạt đến 8.000 TPS. Để tiến xa hơn thì sẽ phải việc triển khai thực hiện song song WebAssembly và một bộ lên lịch trình nâng cao hơn. Trong kịch bản này, sử dụng trình thông dịch viên sẽ tốt hơn là JIT, chúng ta có thể đạt được 2700 TPS. Điều này cho thấy sự thay đổi tương đối đơn giản trong việc kích hoạt JIT sẽ cho chúng ta tăng hiệu suất cho việc chuyển giao lên khoảng 3 lần. Những phép đo này được thực hiện trên một chiếc MacBook 2.8Ghz i7.

Giao dịch không giới hạn trong một giây

Định nghĩa về “giao dịch mỗi giây” thường là chưa rõ ràng. Với việc giao tiếp giữa các blockchain, chúng ta có thể chia khối lượng công việc giữa nhiều blockchain. Các token có thể được chuyển giao một cách đáng tin cậy và an toàn giữa các dây chuyền khác nhau. Với 1000 chuỗi hoạt động song song bởi cùng một nhà sản xuất khối (hoặc khác nhau), chúng tôi có thể chứng kiến hàng triệu giao dịch mỗi giây. Điều này cho thấy các đề xuất mở rộng lý thuyết hoàn toàn có thể xảy ra.

Chúng tôi đặc biệt khuyến khích các nhà sản xuất khối của các mạng công cộng dựa trên EOSIO vận hành nhiều chuỗi khi cần thiết để đáp ứng nhu cầu của người dùng. Tất cả các chuỗi có thể sử dụng cùng một token làm cơ sở cho việc phân bổ tài nguyên. Điều này sẽ tạo ra hiệu ứng mạng tối đa xung quanh một token duy nhất và đẩy mạnh sự tin tưởng, tính bảo mật và các ưu đãi kinh tế được tạo ra bởi những token có giá trị vốn hóa thị trường lớn.

Con đường phía trước

Với EOSIO Dawn 3.0, trọng tâm là sự ổn định của nền tảng cốt lõi. Trong tháng tới, chúng tôi sẽ chuẩn bị hợp đồng hệ thống cuối cùng, thực hiện tất cả các cơ chế staking, bỏ phiếu và quản lý. Chúng tôi cũng sẽ hoàn thiện tiêu chuẩn token của mình.

Một khi hợp đồng hệ thống đã đạt đến mức độ mà chúng tôi mong muốn, chúng tôi sẽ khởi chạy một mạng thử nghiệm công khai mới. Lúc đó, chúng tôi sẽ đơn giản hóa tối đa quá trình để bắt đầu mạng thử nghiệm của riêng bạn và phát triển các ứng dụng của riêng bạn. Chúng tôi sẽ tắt mạng kiểm tra công khai hiện tại trong vài tuần tới trong khi chuẩn bị mạng thử nghiệm mới để giảm thiểu sự nhầm lẫn của các nhà phát triển.

Tóm lược

EOSIO Dawn 3.0 là bản phát hành dành cho nhà phát triển, được thiết kế để trở thành “hoàn thiện các tính năng” với các API ổn định. Chúng tôi tin rằng nền tảng này hiện đã đủ ổn định để các nhà phát triển ứng dụng bắt đầu nghiêm túc xây dựng các ứng dụng của họ. EOSIO đã trở nên mạnh mẽ và dễ phát triển hơn nhiều so với những gì chúng tôi đã tạo ra từ một năm trước.

Nhóm của chúng tôi đang và đang phát triển ở tốc độ kỷ lục. Kho lưu trữ của chúng tôi là một trong 10 kho lưu trữ C ++ hoạt động tích cực nhất trong tất cả các github trong tháng vừa qua. Mọi thứ đang đi đúng hướng cho việc phát hành công khai phiên bản EOSIO 1.0 chất lượng cao vào tháng Sáu!

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Featured

Nền tảng EOS Dawn 3.0 đã ra mắt: Những đặc điểm nổi bật

Block.one vui mừng thông báo phát hành phiên bản EOSIO, Dawn 3.0 với đầy đủ tính năng. Bản phát hành trước này đại diện cho một cột mốc quan trọng trên con đường dẫn đến phiên bản EOSIO 1.0 sẽ được phát hành vào tháng 6/2018. Đội ngũ phát triển của chúng tôi đã làm việc ngày đêm để biến EOSIO trở thành nền tảng mạnh mẽ nhất cho việc xây dựng các ứng dụng blockchain. Đã bốn tháng kể từ khi chúng tôi phát hành EOSIO Dawn 2.0 và chúng tôi có rất nhiều thứ để thể hiện trong lần này.

Xây dựng kiến ​​trúc blockchain hiện đại là một quá trình trong đó thiết kế thay đổi trong quá trình chúng ta học hỏi. Nhiều tính năng mà chúng tôi đã hoàn thiện trong Dawn 3.0 thậm chí còn không được dự tính trong White Paper ban đầu của EOSIO, nhưng lại được phát hiện trong quá trình xây dựng một nền tảng hiệu năng cao, linh hoạt và dễ phát triển.

Tính năng mở rộng

Khả năng mở rộng có nghĩa là khả năng cho phép mở rộng được quy mô để đáp ứng nhu cầu thị trường. Đội ngũ của chúng tôi đã tính tới nhu cầu mở rộng trong tương lai. Tuy nhiên, Dawn 3.0 chỉ thực hiện một phần nhỏ trong việc tối ưu hóa tiềm năng cho phép EOSIO mở rộng quy mô. Chúng tôi đã thiết kế EOSIO để sự bổ sung trong tương lai có thể tăng tốc bằng cách sử dụng tính toán song song mà không cần hard fork.

Giao tiếp giữa Blockchain

Giao tiếp giữa các blockchain là tính năng khả năng mở rộng cuối cùng mà ngành công nghiệp này tìm kiếm với các đề xuất như side chain, plasma và sharding. Giao tiếp giữa các blockchain cho phép một blockchain xác minh tính xác thực của một sự kiện trên blockchain một cách an toàn. Mục đích là để giao tiếp giữa các blockchain được an toàn như việc giao tiếp trong chuỗi giữa các hợp đồng thông minh và chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi đã đạt được mục tiêu đó.

Theo quan điểm của chúng tôi, giao tiếp giữa các blockchain chỉ là bổ sung một light client như một hợp đồng thông minh. Một light client có thể xác nhận các giao dịch từ một blockchain mà không cần phải xử lý toàn bộ blockchain. Điều này có nghĩa là xây dựng một blockchain proof-of-stake với sự hiệu quả và bảo mật.

Xác minh header

Những light client truyền thống được dự kiến ​​sẽ xử lý block header và sau đó xác thực các bằng chứng liên quan đến các block header đó. Giờ đây, EOSIO có thể tạo ra hai khối mỗi giây, một blockchain sẽ yêu cầu ít nhất hai giao dịch mỗi giây để xử lý mọi block header. Chúng tôi đã tạo ra blockchain đầu tiên với xác nhận hợp lệ block header. Cụ thể, nó yêu cầu cần vượt qua hơn ⅔ các nhà sản xuất khối để có thể đánh lừa một light client. Hơn nữa, các light client chỉ cần xử lý các block header nơi mà có nhiều các nhà sản xuất khối và những block header chứa đựng các thông điệp giữa các blockchain liên quan. Điều này làm giảm đáng kể chi phí trong việc duy trì một light client phức tạp và làm tăng đáng kể hiệu quả giao tiếp giữa các blockchain.

Những hành động phi ngữ cảnh

Những hành động phi ngữ cảnh (Context Free Actions) là một trong những tính năng quan trọng cho phép giao tiếp hiệu quả giữa các blockchain. Chúng đặc biệt ở chỗ chúng có thể được chứa đựng trong một giao dịch nhưng không phụ thuộc vào trạng thái blockchain, do đó chúng “không có ngữ cảnh”. Một ví dụ về hành động phi ngữ cảnh là xác nhận bằng chứng hoặc chữ ký số. Bởi vì những tính toán này không được áp dụng trong trường hợp đặc biệt nào nên chúng thường có thể được xác nhận một cách song song và việc tính toán có thể được rút ngắn không phải thực hiện lại từ đầu.

Mỗi hành động không ngữ cảnh cũng có thể tham chiếu đến một phần dữ liệu được rút gọn đặc biệt của một giao dịch. Điều này có nghĩa là các bằng chứng lớn có thể được rút gọn và việc tính toán tốn kém có thể được bỏ qua trong quá trình tái cấu trúc blockchain.

Những hành động phi ngữ cảnh cho phép chúng ta thực hiện song song phần lớn các chi phí chung liên quan đến giao tiếp giữa các blockchain. Chúng cũng cho phép chúng ta thực hiện song song và cắt giảm chi phí của các kỹ thuật bảo mật tốn kém như các giao dịch bảo mật và zkSNARK.

Để khuyến khích việc sử dụng các hành động không ngữ cảnh, các nhà sản xuất khối sẽ chỉ tính phí người dùng một phần khi tính toán được thực hiện như là những hành động không ngữ cảnh thay vì một phần của giao dịch truyền thống.

Hoạt động nội tuyến phi ngữ cảnh dưới dạng sự kiện

Một trong những tính năng mà các nhà phát triển EOSIO Dawn 2.0 đang tìm kiếm là một cách hiệu quả để tạo các sự kiện được xử lý bởi các nguồn bên ngoài. Trong Ethereum, các sự kiện này được sử dụng để báo cáo thông tin về hoạt động nội bộ của một hợp đồng. Với việc bổ sung các hành động phi ngữ cảnh, chúng ta cũng có khả năng thực hiện các hành động nội tuyến phi ngữ cảnh. Hành động nội tuyến là một hành động được tạo ra bởi mã hợp đồng và được thực hiện như là một phần của giao dịch hiện tại. Một hành động nội tuyến phi ngữ cảnh có thể được xử lý với giá rẻ và được thực hiện song song. Bởi vì tất cả các hành động nội tuyến cũng được bao gồm trong gốc cây merkle (Cây Merkle là một cây nhị phân có thứ tự được xây dựng từ một dãy các đối tượng dữ liệu (d1, d2,…,dn) sử dụng hàm băm h. Cây Merkle được ứng dụng vào công nghệ blockchain của Bitcoin để xác minh và lưu trữ dữ liệu giao dịch). Chúng có thể sử dụng các hành động này như các thông báo xác thực đối với các dịch vụ bên ngoài và các blockchain khác.

Nén giao dịch

Có rất nhiều các giao dịch có dữ liệu nén. Một trong những ví dụ điển hình nhất của điều này chính là mã WebAssembly. Các ví dụ khác bao gồm ABI và hợp đồng Ricardian liên quan đến một tài khoản/hợp đồng. Một số ứng dụng, chẳng hạn như phương tiện truyền thông xã hội, cũng có thể muốn chứa nội dung nén được người dùng tạo ra trong blockchain.

Bằng cách sử dụng nén giao dịch, blockchain trở nên hiệu quả hơn trong việc lưu trữ và truyền tải số lượng lớn các giao dịch và tính phí người dùng ít hơn cho các giao dịch với dữ liệu nén so với các dữ liệu không nén.

Trình thông dịch

Một trong những thay đổi lớn nhất từ ​​Dawn 2.0 là sự trừu tượng của môi trường vận hành WebAssembly. Dawn 3.0 bây giờ sử dụng trình thông dịch Binaryen WebAssembly theo mặc định chứ không phải Just-in-Time (JIT) có hiệu suất nhanh hơn. Quyết định này làm giảm hiệu suất nhưng tăng sự ổn định và sự phù hợp của các tiêu chuẩn trong khi vẫn cho phép chúng ta thay đổi một chút trong môi trường JIT hiệu suất cao hơn khi muốn. Trình thông dịch cũng giải quyết một trong những thách thức lớn nhất mà chúng ta phải đối mặt với Dawn 2.0: sự chậm trễ do hợp đồng gây ra. Trong tương lai, chúng ta có thể sử dụng trình thông dịch để thực hiện hợp đồng mới triển khai mặc dù tốc độ chậm hơn nhưng độ trễ lại thấp hơn trong khi chúng ta biên soạn và tối ưu hóa các hợp đồng trong nền. Việc thực hiện kép này có nghĩa là tất cả các kiểm tra đơn vị của chúng ta đều được kiểm định đối với cả mã đã được biên dịch và giải mã, do đó chúng ta có thể khám phá ra hành vi không xác định hoặc phi tiêu chuẩn tiền ẩn trước khi triển khai cách tiếp cận lai.

Giới hạn tỷ lệ đo lường tài nguyên

Với Dawn 3.0 bây giờ chúng ta có một hệ thống hạn chế nguồn tài nguyên hoàn toàn mới. Có lẽ sự thay đổi lớn nhất là việc giới thiệu một thuật toán hướng đến đối tượng. Khi chúng tôi bắt đầu xây dựng EOSIO, chúng tôi đặt mục tiêu để sử dụng tỉ lệ giới hạn và thực thi một cách hoàn toàn chủ quan. Những gì chúng tôi phát hiện ra là chi phí của thực thi chủ quan gần như giống với cách tiếp cận khách quan. Bây giờ chúng ta sử dụng giải pháp lai, nơi người dùng trả phí cho các mục đích sử dụng khách quan, nhưng các nhà sản xuất khối cũng đặt các hạn chế chủ quan cho hợp đồng. Những hạn chế chủ quan này ngăn ngừa việc lạm dụng sự khác biệt.

Một trong những lý do chính chúng tôi áp dụng cách tiếp cận này là cho phép các giao dịch cá nhân thực hiện nhiều tính toán hơn trước đây. Bây giờ về mặt lý thuyết một khối có thể bao gồm một giao dịch duy nhất mất 100 ms để chạy trong khi theo mô hình cũ mỗi giao dịch phải chạy dưới 1 ms.

Một thay đổi khác về giới hạn tốc độ là việc tách các giới hạn khỏi nhu cầu xác định token. Điều này cho phép EOSIO được sử dụng trong blockchain riêng tư mà không cần sử dụng các token. Blockchain công khai có thể áp dụng một hợp đồng hệ thống thực hiện các giới hạn thông qua staking, và cộng đồng có thể tự động nâng cấp cách thức mà các nguồn lực được phân bổ một cách độc lập từ cách thức mà sự phân bổ được thực thi.

Khoảng cách khối 500 ms và BFT DPOS

Với Dawn 3.0, chúng tôi đã chuyển từ khoảng cách 3 giây sang khoảng 0,5 giây. Điều này làm giảm đáng kể độ trễ cho đến khi xác nhận. Khi kết hợp với BFT DPOS, các giao dịch có thể được xác nhận trong vòng 1 giây. Độ trễ có ý nghĩa quan trọng đối với việc giao tiếp giữa các blockchain, bởi vì một blockchain phải đợi được xác nhận trước khi kết hợp một bằng chứng từ một chuỗi bên ngoài. Hai blockchain dựa trên EOSIO sẽ có thể thực hiện giao tiếp chéo trong vòng 3 giây. Một mô hình giao tiếp tương tự trên Ethereum sẽ mất 9 phút và trên Bitcoin sẽ mất trên 3 giờ.

BFT DPOS chưa được thực hiện vì nó là sự tối ưu hóa không liên quan đén hard fork. Chúng tôi sẽ triển khai BFT DPOS trước khi phát hành EOSIO 1.0.

Kiến trúc BIOS

Kiến trúc BIOS là một trong những thay đổi kiến ​​trúc lớn nhất từ ​​EOSIO Dawn 2.0. Với EOSIO Dawn 3.0, đa số logic giao dịch blockchain đã chuyển sang một hợp đồng thông minh có thể được cập nhật động bởi cộng đồng mà không cần một hardfork. Điều duy nhất được thực hiện trong bộ mã blockchain cốt lõi là hệ thống cho phép khả năng tạo tài khoản, triển khai các hợp đồng và thực thi hạn ngạch nguồn lực. Tất cả mọi thứ tạo nên giao thức Proof of Stake được ủy quyền của blockchain bao gồm token, việc bỏ phiếu, staking và việc phân bổ tài nguyên hiện được xác định bởi hợp đồng hệ thống dựa trên WebAssembly.

Với kiến ​​trúc mới này, chúng ta đã có thể tập trung phát triển vào các phần không phải là WebAssembly của blockchain. Đây là những phần quan trọng nhất cho sự ổn định – và khó khăn nhất để nâng cấp.

Tính năng bảo mật

An ninh là rất quan trọng đối với bất kỳ hệ thống máy tính nào, và chúng tôi đã thiết kế EOSIO là blockchain an toàn nhất trên thị trường. Bảo mật là một vấn đề đa chiều dựa trên các yếu tố như nguy cơ hack, lỗi phần cứng và mật khẩu bị mất. Ví phần cứng rất tốt trong việc bảo vệ chống lại hack, nhưng vẫn có thể khiến bạn không thể truy cập vào tài khoản của mình nếu chúng hỏng hóc. Hơn nữa, các sao lưu của ví phần cứng có thể bị mất hoặc bị đánh cắp.

Các giao dịch bị trễ một cách an toàn

Một trong những tính năng quan trọng nhất của EOSIO Dawn 3.0 là thêm thời gian để người dùng cấu hình cho các hành động khác nhau. Với sự chậm trễ này, một giao dịch phải được đưa đến blockchain trong vài giờ hoặc vài ngày ngày trước khi nó có thể được áp dụng. Trong khoảng thời gian trì hoãn này, người dùng có thể thực hiện các biện pháp để cái đặt lại mức độ bảo mật cao hơn trong tài khoản của họ và sau đó hủy giao dịch. Đây là một cải tiến đáng kể so với các blockchain khác trong đó bạn không biết bạn đã bị tấn công cho đến khi đã quá muộn.

Phục hồi mật khẩu bị mất

Mỗi tài khoản có ít nhất hai mức độ chấp nhận: “chủ sở hữu” và “tài khoản chủ động”. Chủ sở hữu có thể đặt lại quyền truy cập của tài khoản chủ động bất kỳ lúc nào khi khóa đang hoạt động bị mất hoặc bị đánh cắp.

Nếu bạn mất chìa khoá chủ sở hữu hoặc các đối tác của bạn không hợp tác thì tài khoản chủ động có thể yêu cầu thiết lập lại quyền sở hữu của chủ sở hữu sau 30 ngày kể từ khi chủ sở hữu không hoạt động. Sau đó, chủ sở hữu có 7 ngày chờ để cập nhật thông tin.

Theo mô hình này, quyền của chủ sở hữu tài khoản được kiểm soát bởi một hoặc nhiều ví phần cứng sẽ được bảo mật chống lại sự cố và lỗi thiết bị. Nếu thiết bị là một chiếc iPhone của Apple có khóa bảo mật phần cứng và vân tay/Face ID thì kẻ tấn công sẽ tấn công các đối tác của bạn, đánh cắp điện thoại của bạn và ăn cắp vân tay hoặc khuôn mặt của bạn. Lý tưởng nhất là các đối tác multisig của bạn cũng đang sử dụng các thiết bị phần cứng có bảo mật sinh trắc học.

Hệ thống đề xuất giao dịch

Multisig được thực hiện dễ dàng hơn khi người dùng có thể thêm và xóa quyền của họ một cách độc lập trong thời gian riêng của họ, chứ không phải thu thập tất cả các chữ ký như các giao dịch truyền thống. Với hệ thống đề xuất, bất kỳ ai cũng có thể đề xuất một giao dịch và các bên liên quan đến giao dịch có thể chỉ đơn giản là thông qua nó.

Để triển khai hệ thống này, chúng tôi đã bổ sung thêm các API mới cho phép các hợp đồng đánh giá liệu một tập hợp các quyền từ các tài khoản có đủ để ủy quyền cho một giao dịch hay không. Điều này cho phép chúng tôi nâng cấp quá trình multisig bằng cách triển khai WebAssembly mới hơn là thực hiện một hardfork.

Phát triển hợp đồng rút gọn

Một trong nhiều mục tiêu của chúng tôi với EOSIO là làm cho hợp đồng phát triển đơn giản nhất có thể.

Chúng tôi rất vui vì đã đơn giản hóa hợp đồng “hello world” của chúng tôi xuống một vài dòng mã đơn giản. Toolchain của chúng tôi đã tự động hóa quá trình tạo ABI hợp đồng. Phát triển các hợp đồng chưa bao giờ là dễ dàng hơn.

Hỗ trợ Floating Point

Một phần của việc đơn giản hóa phát triển hợp đồng thông minh là làm cho nó dễ dàng hơn để thực hiện các thuật toán toán học mà các nhà phát triển cần. Một trong những khía cạnh khó khăn nhất của sự phát triển blockchain là thiếu các tính toán kiểu floating point (dấu phẩy động). Nhiều thuật toán, chẳng hạn như Bancor, dễ thực hiện hơn nhiều về mặt dấu phẩy động hơn là ép buộc tất cả các tính toán vào một điểm cố định.

Chúng tôi đã giải quyết được tính chất không xác định của floating point phần cứng bằng cách tích hợp một phần mềm được sử dụng bởi các hợp đồng WebAssembly. Với phần mềm này, chúng ta có được những lợi ích quyết định và dễ phát triển với việc chi phí không lớn hơn nhiều so với điểm cố định trong các trường hợp phức tạp. Trong nhiều trường hợp, điểm cố định hoặc là dễ mắc lỗi nhiều hơn hoặc là chiếm nhiều bộ nhớ hơn floating point.

Hỗ trợ thư viện mẫu tiêu chuẩn C ++

Đối với EOSIO Dawn 3.0, chúng tôi đã nỗ lực đáng kể để bổ sung hỗ trợ cho phần lớn thư viện mẫu tiêu chuẩn C ++. Điều này có nghĩa là các nhà phát triển có thể sử dụng các công cụ, thư viện và thuật toán mà họ quen thuộc, đồng thời loại bỏ khả năng mắc lỗi do triển khai không chuẩn các thuật toán này.

Các giao dịch được lịch trình

Với các giao dịch được lên lịch trình, bây giờ có thể viết các hợp đồng vận hành mãi mãi – nếu hợp đồng có đủ băng tần cố định. Các nền tảng khác yêu cầu các giải pháp ngoài chuỗi để đánh thức hợp đồng vào một thời điểm thích hợp. Với các giao dịch theo lịch trình, chúng tôi đạt được sự hiệu quả và dễ sử dụng mà không yêu cầu nhà phát triển lưu trữ các máy chủ của riêng mình để giữ hợp đồng được vận hành.

Phát hiện phạm vi tự động

Với EOSIO Dawn 2.0, mọi giao dịch đều được yêu cầu để khai báo những dải dữ liệu nào mà nó sẽ truy cập. Nhưng với Dawn 3.0, các nhà sản xuất khối có trách nhiệm xác định những phạm vi dữ liệu nào được truy cập và giải quyết chúng. Điều này làm cho tất cả các giao dịch nhỏ hơn và tính phí cho nhà sản xuất khối thay vì đẩy nó trở lại cho người dùng, nhà phát triển hoặc các node đầy đủ.

Cơ sở dữ liệu MultiIndex API

EOSIO Dawn 3.0 giới thiệu một cơ sở dữ liệu API mới phản ánh mức tăng: multi_index_container. Với API này, thật đơn giản để hỗ trợ các bảng cơ sở dữ liệu được sắp xếp theo nhiều khóa, tìm các mục trên cơ sở dữ liệu. API mới này sử dụng một giao diện lặp có cải thiện đáng kể hiệu suất cho việc quét qua một bảng dữ liệu.

Bây giờ còn có thể có chỉ số 64 bit, 128 bit, 256 bit, và 512 bit cũng như 64 bit floating point (tăng gấp đôi). Hỗ trợ chỉ số chuỗi sẽ được bổ sung vào trước khi EOSIO 1.0 được phát hành. Đây là một cải tiến quan trọng để có được sự linh hoạt và dễ dàng phát triển vì bây giờ có thể có gần như không có giới hạn số trong việc lập chỉ mục trên cùng một bảng.

Hiệu suất

Hiệu suất thực tế là điều mà đội ngũ của chúng tôi đã theo dõi chặt chẽ và chúng tôi rất vui mừng với kết quả tại thời điểm này. Chúng tôi đã chuẩn hóa phần mềm của mình trong một số cấu hình khác nhau để hiểu được giới hạn thấp hơn và cao hơn của hiệu suất khi chúng tôi cho phép tối ưu hóa trong tương lai. Tất cả các thử nghiệm này đều giả sử tính phức tạp của tính toán của việc chuyển đổi token là tương đương với quá trình chuyển đổi đến Bitcoin hoặc Ethereum ERC20.

Trường hợp tồi tệ nhất – 1000 TPS

Đây là hoạt động cơ bản của chúng tôi mà không có bất kỳ tối ưu hóa. Chúng tôi có thể duy trì hơn 1000 TPS bằng cách sử dụng một mạng đa node chạy trình thông dịch với quá trìn xác minh chữ ký đơn.

Trường hợp trung bình – 3000 TPS

Một khi chúng ta bật trình thông dịch JIT, chúng ta có thể duy trì 3000 TPS bằng cách sử dụng một mạng đa node chạy trình thông dịch với quá trình xác minh chữ ký đơn.

Trường hợp tốt nhất – 6.000 TPS

Một khi chúng ta thực hiện quá trình xác minh chữ ký song song, chúng ta có thể giả sử thời gian mỗi chữ ký sẽ tiệm cận mức 0 và số chữ ký tăng lên. Chúng ta có thể mô phỏng môi trường này bằng cách vô hiệu hóa quá trình xác minh chữ ký. Theo mô hình này, chúng ta có thể đạt tới 6.000 TPS trên mạng đa node với trình thông dịch JIT.

Trường hợp lý thuyết – 8.000 TPS

Nếu chúng ta loại bỏ bộ mã của mạng lưới khỏi phương trình và chỉ tập trung vào những gì mà CPU có thể làm được với việc quá trình xác minh chữ ký bị tắt và sử dụng JIT, thì chúng ta có thể đạt đến 8.000 TPS. Để tiến xa hơn thì sẽ phải việc triển khai thực hiện song song WebAssembly và một bộ lên lịch trình nâng cao hơn. Trong kịch bản này, sử dụng trình thông dịch viên sẽ tốt hơn là JIT, chúng ta có thể đạt được 2700 TPS. Điều này cho thấy sự thay đổi tương đối đơn giản trong việc kích hoạt JIT sẽ cho chúng ta tăng hiệu suất cho việc chuyển giao lên khoảng 3 lần. Những phép đo này được thực hiện trên một chiếc MacBook 2.8Ghz i7.

Giao dịch không giới hạn trong một giây

Định nghĩa về “giao dịch mỗi giây” thường là chưa rõ ràng. Với việc giao tiếp giữa các blockchain, chúng ta có thể chia khối lượng công việc giữa nhiều blockchain. Các token có thể được chuyển giao một cách đáng tin cậy và an toàn giữa các dây chuyền khác nhau. Với 1000 chuỗi hoạt động song song bởi cùng một nhà sản xuất khối (hoặc khác nhau), chúng tôi có thể chứng kiến hàng triệu giao dịch mỗi giây. Điều này cho thấy các đề xuất mở rộng lý thuyết hoàn toàn có thể xảy ra.

Chúng tôi đặc biệt khuyến khích các nhà sản xuất khối của các mạng công cộng dựa trên EOSIO vận hành nhiều chuỗi khi cần thiết để đáp ứng nhu cầu của người dùng. Tất cả các chuỗi có thể sử dụng cùng một token làm cơ sở cho việc phân bổ tài nguyên. Điều này sẽ tạo ra hiệu ứng mạng tối đa xung quanh một token duy nhất và đẩy mạnh sự tin tưởng, tính bảo mật và các ưu đãi kinh tế được tạo ra bởi những token có giá trị vốn hóa thị trường lớn.

Con đường phía trước

Với EOSIO Dawn 3.0, trọng tâm là sự ổn định của nền tảng cốt lõi. Trong tháng tới, chúng tôi sẽ chuẩn bị hợp đồng hệ thống cuối cùng, thực hiện tất cả các cơ chế staking, bỏ phiếu và quản lý. Chúng tôi cũng sẽ hoàn thiện tiêu chuẩn token của mình.

Một khi hợp đồng hệ thống đã đạt đến mức độ mà chúng tôi mong muốn, chúng tôi sẽ khởi chạy một mạng thử nghiệm công khai mới. Lúc đó, chúng tôi sẽ đơn giản hóa tối đa quá trình để bắt đầu mạng thử nghiệm của riêng bạn và phát triển các ứng dụng của riêng bạn. Chúng tôi sẽ tắt mạng kiểm tra công khai hiện tại trong vài tuần tới trong khi chuẩn bị mạng thử nghiệm mới để giảm thiểu sự nhầm lẫn của các nhà phát triển.

Tóm lược

EOSIO Dawn 3.0 là bản phát hành dành cho nhà phát triển, được thiết kế để trở thành “hoàn thiện các tính năng” với các API ổn định. Chúng tôi tin rằng nền tảng này hiện đã đủ ổn định để các nhà phát triển ứng dụng bắt đầu nghiêm túc xây dựng các ứng dụng của họ. EOSIO đã trở nên mạnh mẽ và dễ phát triển hơn nhiều so với những gì chúng tôi đã tạo ra từ một năm trước.

Nhóm của chúng tôi đang và đang phát triển ở tốc độ kỷ lục. Kho lưu trữ của chúng tôi là một trong 10 kho lưu trữ C ++ hoạt động tích cực nhất trong tất cả các github trong tháng vừa qua. Mọi thứ đang đi đúng hướng cho việc phát hành công khai phiên bản EOSIO 1.0 chất lượng cao vào tháng Sáu!

Continue Reading

Featured

Changpeng Zhao bác bỏ đề xuất thay đổi điều kiện tại ngoại từ DOJ Hoa Kỳ

Cựu Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao (CZ) đã phản đối nỗ lực của chính phủ Hoa Kỳ nhằm ngăn chặn ông trở về Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) để ở cùng gia đình trong khi chờ tuyên án sau khi nhận tội.

Trong hồ sơ tòa án vào ngày 23 tháng 11, các luật sư của Zhao đã kêu gọi thẩm phán quận của Hoa Kỳ bác bỏ đề xuất thay đổi các điều kiện tại ngoại của ông, do Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ) đưa ra. 

Trích lục hồ sơ tòa án tại Tòa án Quận phía Tây Washington. Nguồn: CourtListener

Hồ sơ cũng nhắc lại rằng Zhao phải được phép rời khỏi Hoa Kỳ và trở về UAE cho đến khi bị tuyên án vào tháng 2 năm 2024.

Các luật sư khẳng định chắc chắn rằng ông không có ý định ở lại UAE để trốn tránh ngày tuyên án, bất chấp mức án có thể là 18 tháng tù.

“Như Thẩm phán Tsuchida nhận thấy, tất cả các sự kiện và tình tiết đều chứng minh rằng ông Zhao không có nguy cơ bỏ trốn và được phép cư trú ở cùng gia đình UAE trong khi chờ tuyên án. Đề nghị của chính phủ nên bị từ chối.”

Hơn nữa, các luật sư của Zhao lập luận rằng:

“Mục đích của ông Zhao rất rõ ràng là giải quyết hoàn toàn vụ việc này và thật vô lý khi ông lại tự phá huỷ tất cả những cố gắng trước đó ở bước cuối cùng”.

Vào ngày 22 tháng 11, các công tố viên Hoa Kỳ đã đệ đơn lên tòa án, cho rằng Zhao nên bị hạn chế rời khỏi Hoa Kỳ do nhận thấy rủi ro chuyến bay nghiêm trọng vì ông có khả năng ở lại UAE và không quay trở lại Mỹ vào thời điểm tuyên án trong khi UAE không có hiệp ước dẫn độ với Mỹ.

Tuy nhiên, theo tài liệu bảo lãnh nộp lên tòa án vào ngày 21 tháng 11, người ta tiết lộ rằng Zhao có một khoản bảo lãnh trị giá 175 triệu USD và cam kết quay trở lại Mỹ 14 ngày trước ngày tuyên án vào ngày 23 tháng 2 năm 2024.

Điều này xảy ra sau khi Zhao đồng ý từ chức Giám đốc điều hành của Binance trong bối cảnh đã nhận tội đối với một số cáo buộc mà DoJ đưa ra.

Mặc dù thỏa thuận này cho phép ông duy trì phần lớn cổ phần của mình tại Binance, nhưng ông sẽ không được phép giữ vị trí điều hành tại sàn giao dịch tiền điện tử.

Thỏa thuận này không ảnh hưởng đến vụ kiện đang chờ xử lý giữa Binance vơi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), tuy nhiên sẽ giải quyết các vấn đề của công ty với Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC).

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Itadori

Theo Cointelegraph

Continue Reading

Featured

Nhà kinh tế trưởng IIF tuyên bố Bitcoin (BTC) là “tài sản vô nghĩa”

Robin Brooks, nhà kinh tế trưởng tại Viện Tài chính Quốc tế (IIF), đã tuyên bố Bitcoin (BTC) là “tài sản vô nghĩa”, cho rằng các biến động thị trường của nó là do các chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) hơn là giá trị nội tại của nó. 

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Bitcoin đạt mức cao mới là 38.437 USD trên sàn giao dịch Bitstamp, mức cao nhất kể từ tháng 5 năm 2022, được thúc đẩy bởi việc giải quyết câu chuyện pháp lý của Binance và dự đoán về các quỹ Bitcoin ETF giao ngay.

Khẳng định của Brooks rằng Bitcoin giống như “chỉ là một hợp đồng tương lai khác của Fed” ngụ ý rằng giá trị và hành vi thị trường của tiền điện tử bị ảnh hưởng nặng nề bởi các chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang hơn là các nguyên tắc cơ bản của chính nó. 

Quan điểm này thách thức quan điểm phổ biến về Bitcoin như một tài sản phi tập trung và độc lập. 

Theo Brooks, các nhà đầu tư có thể được phục vụ tốt hơn bằng cách tham gia trực tiếp vào các hợp đồng tương lai đặt cược vào động thái của Fed. Ông gợi ý rằng các chuyển động của Bitcoin chỉ phản ánh các chính sách kinh tế rộng lớn hơn chứ không phải là một tài sản có giá trị độc lập.

Nhà kinh tế học nổi tiếng đã liên tục nhấn mạnh mối tương quan giữa tiền điện tử hàng đầu với chính sách lãi suất của Fed trong các bài đăng trên mạng xã hội của mình.

Quan điểm của ông được hỗ trợ bởi thực tế là giá Bitcoin giảm khi Fed áp dụng quan điểm diều hâu và tăng lên với quan điểm ôn hòa. 

Brooks cũng đã bác bỏ ý tưởng coi Bitcoin như một kho lưu trữ giá trị hoặc một phương tiện đa dạng hóa. Trước đây ông đã gọi nó là “tài sản bong bóng” dễ bị tổn thương trước những thay đổi trong chính sách tiền tệ.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Annie

Theo U.today

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Exchange68.